Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÉGIDŐ

 

 

IPOLYSZALKÁM - VÉGIDŐ

 

JÓ PÁSZTOR DOMBJA – CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z292_Carbonia_ 2023.02.04_ Készüljetekfel a figyelmeztetésre! Szent Mária, az Úr szolgálóleánya veletek van! Add minden szeretetedet Jézusnak és ne hagyd, hogy eltérítsenek téged a törvényeimtől. A mennyország most arra vár, hogy visszaszerezze gyermekeit. Az Atyaisten minden fájdalmát kiáltja azokért, akik nem akarják meghallani üdvösségre való hívását. Kedves gyerekek, készüljetek a nagy figyelmeztetésre! A mennydörgés figyelmeztetni fogja az egész Földet, az ég felhői zuhogó esőzésre készülnek, a világ megváltoztatja a megjelenését, a tűz hirtelen fellobban és a tetemek fanyar szaga mindenhol ott lesz. Gyermekeim, ez az üzenet nem vicc, de ezt hirdeti a mennyország amiatt, hogy gyermekei felkészüljenek az eseményre.
_2_ Nagy szeretettel vagyok irántatok, akik hallgatjátok és követitek Fiamat, Jézust. Ő az, aki örömet és örök életet ad nektek. Egy műhold hamarosan lezuhan a Földre, és azt akövetik a továbbiak. A Föld forgását a szenvedő napörvény befolyásolja. Be kell jelentenem, hogy hamarosan nagy kényelmetlenségben lesz részetek: áramhiány éri a Földet. Behatol a sötétség, minden leáll! Nem lesz többé lehetőségetek kommunikálni. Isten a gyermekei szívéhez fog szólni. Népét az általa kért óvóhelyeken kell összegyűjteni, ahol csak azokat fogadják be, akik jó gyümölcsöt teremnek.
_3_ Szűz Mária, az Üdvösség Művének Társmegváltója, támogatni fogja gyermekeit, akik ezekben a menhelyeken gyűltek össze, és felkészíti őket a nagy csatára, a Sátán elleni végső kihívásra. Eljött a nagy figyelmeztetés ideje! A világ nem figyel rá, nem engedelmeskedik. Még mindig olyan dolgokat keres, amelyek múlandóak, miközben Isten fiai sóvárgó szeretettel várják, hogy az Atya átölelje őket. Nehéz megpróbáltatások ideje ez, ezért kérem anyai szeretettel, hogy lelkileg felkészíthesselek benneteket erre a nagy eseményre. Jézus a megtéréseteket kéri! Ámen. Üdvözöllek mindnyájatokat, gyermekeim: engedjétek, hogy átöleljelek benneteket. Ámen!
_4_ Carbonia_ Z293 _ 2023.02.07._ A háború folyik, a föld remeg és repedezik. Ma még süt a nap! Hamarosan hallatom a szózatomat! Íme, ujjammal megérintem a Földet; hamarosan minden szétesik. Elegem van ebből az elvetemült emberiségből! Meghatároztam a beavatkozásom napját. Ezek az utolsó órák, amikor megengedem az embernek a megtérését. Az idő nagyon rövid: az ég már a bolondok nagy vereségét hirdeti. Fújd a sófárt, fújd a gyerekeim összejövetelére.
_5_ Tisztítsátok meg magatokat, emberek, rettenetes lesz haragom mindazokra, akiket nem találok meg bennem, akik nem akarják meghallgatni Teremtő Istenüknek hangját. Szomorú vagyok, elveszítem gyermekeimet: megtagadnak engem, még mindig követik az átkozott Kígyót, beleesnek a varázsába, engedik magukat a játékának, hívására tekeként zuhannak össze. Szegény gyermekeim!!! Itt vagyok, készen állok!
_6_ Játsszatok hangszereiteken és énekeljetek Gyermekeim, ó ti, akik megfosztottátok magatokat a világ dolgaitól, hogy kövessetek Engem, a ti Atyátokat, mert számotokra az igazi élet bennem kezdődik. Íme, az én Új Földi Paradicsom megnyílik új népem előtt, a hozzám hűségesek előtt, az Igémben felkészült kultúrnép előtt, akik arra várnak, hogy visszatérjenek Hozzám, a Szeretet Istenükhöz.
_7_ Népem, nem sokáig várnotok, hogy meglássátok Arcomat, hogy Istenetekkel ünnepeljétek üdvösségeteket. Amerika, Kína, Oroszország, Irán, készek az atomenergia használatára. Most az ördög dühe uralkodik, hamarosan a Föld tüzes kemence lesz. Folyik a háború, a föld remeg és repedezik, összeomlanak a hegyek, a vulkánok hatalmas erővel törnek ki, itt-ott lángol a tűz, feltámadnak a tengerek, kiáradnak a folyók, jégeső és zuhogó eső a Föld nagy részén, de a gyerekeim vakok!
_8_ Süketek az üdvösségre irányuló hívásomra! Nos, most rajtam a sor: szegény gyermekeim!!! Megteszem mindazt azért, hogy a Sátán ne vigyen el benneteket magával, felébresztelek benneteket a nagy szenvedésben, teszem azt azért, hogy megtudjalak benneteket menteni. Akkor és csak akkor fogtok segítségért kiáltani Szent Nevemet, mert csak akkor fogjátok megérteni, hogy csak Isten tud megmenteni benneteket. Felizgatom a szíveteket! Ámen

<2/is>

LEARY ÜZENETEK - VÁLOGATÁS

_1_ R765_ 23/1/31_ Jézus ezt mondta: „Népem, látom, hogy sokan szeretnek engem imában, szentmiséken és imádatban. Tehát az emberek nyíltan mutatják meg nekem szeretetüket mások előtt. Két parancsolatot adtam nektek, hogy szeressetek engem teljes szívetekből, teljes elmétekből és teljes lelketekből. Azt is akarom, hogy mindenkit úgy szeressetek, ahogyan magatokat. Vannak módok arra, hogy kimutassátok az irántam való szereteteteket, de nehezebb lehet kimutatni, hogyan szerettek másokat.
_2_ Vannak, akik nem követik azt, amit ti hisztek, de szeretném, ha megpróbálnátok embertársként szeretni őket. Lehet, hogy nem tetszik nektek, amit csinálnak, de kedvesen beszéljetek hozzájuk, és még imádkozhattok is üldözőitek lelkéért. Jobban szeretlek benneteket, ha megpróbáljátok szeretni a másként gondolkodó embereket. Szeressetek továbbra is engem és felebarátaitokat.
_3_ R760_ 23/2/1_ Jézus ezt mondta: Népem, a prófétákat nem fogadják el és nem ismerik el a szülővárosukban. Isten-embernek születtem, így szülővárosom, Názáret lakói nem értették, honnan származik az én hatalmam és tudásom. Ha megértették volna Istenségemet és annak eredetét, akkor talán láthatták volna, honnan származik az én hatalmam. Nehéz az embereknek megérteni Isteni és emberi természetem titkát.
_4_ Emberi testet öltöttem, hogy feláldozhassam életemet, hogy megmentsem mindazokat az embereket, akik hisznek bennem. Még a hírnökeimnek is át kell menniük bizonyos nehézségeken szülővárosukban, mert az emberek nem értik, hogyan osztom meg velük üzeneteimet belső beszédekként. Bízzatok bennem, hogy segítsek hírnökeimnek elviselni üzeneteim terjesztésének küldetését. Köszönöm nekik, hogy terjesztik a Szeretet-szavaimat.
_5_ Jézus: Egy újabb katasztrófát láttok a déli államokban zuhogó fagyos esővel együtt. Ezt megelőzően heves esőzést és a szokásosnál több tornádót láttatok januárban. Mondtam nektek, hogy látni fogjátok, ahogy az egyik katasztrófa követi a másikat. Ez további büntetés az abortuszok és a szexuális bűneitekért. Készüljetek fel az újabb katasztrófákra, mert még mindig vannak abortuszpárti törvényeitek, különösen a demokraták kék államaiban. Szokatlan idő van, a szokásosnál kevesebb hóval. Imádkozzatok, hogy jobb idő legyen és kevesebb jégvihar.
_6_ R761_ 23/2/2_ Jézus: Népem, a zsidó szokás szerint és a törvényük szerint az első fiúgyermeket körül kellett metélni, ami felváltotta az első tiszta és megölt hím bárányt. Én vagyok Isten báránya, akit azért áldoztak fel, hogy üdvösséget hozzak minden léleknek, aki hisz bennem. Elsősorban ez volt a célja annak, hogy Isten-emberré váljak. Annyira szeretem az egész emberiséget, hogy hajlandó voltam meghalni, hogy megmentsem a lelketeket a Bárányvérrel. Most megkeresztelkedtetek, és az eredeti bűnötök megbocsáttatik, amikor beléptek a katolikus hitbe. Ez ugyanaz a nap, amikor megáldják a gyertyáitokat.
_7_ A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egy keresztény fényünnep, amely Mária rituális megtisztulására emlékezik születésem után negyven nappal. Adjatok hálát és dicsérjetek engem, amiért Isten-ember lettem, hogy megmentselek benneteket. (Gyertyaszentelő ünnepen) Jézus ezt mondta: Népem, örültök, hogy a pap megáldotta az oltárnál a gyertyáitokat. Szükségetek lesz az áldott gyertyákra, hogy égjenek a három napos sötétség alatt, a nyomorúság végén. Imádkozzatok minden családtagotokért, hogy hívők legyenek, hogy beléphessenek a menedékhelybe.
_8_ Jézus: Ismeritek Szent Pált, aki tüskétől szenvedett a testében, mivel megengedtem részére, hogy szenvedjen. Vannak emberek, akik különféle krónikus fájdalmaktól szenvednek. Egyes fájdalmak kezelhetők, sőt hitben meg is gyógyíthatók kegyelmem által. Ha fájdalmat szenvedtek, felajánlhatjátok ezt a tisztítótűzben lévő lelkekért, vagy a szegény lelkekért, akik elveszhetnek imádságaitok és áldozataitok nélkül. Felajánlhatjátok arra is, hogy segítsétek a hitben gyenge rokonaitokat. Jézus ezt mondta: Népem, Isten-ember vagyok, és tudom, milyen nehéz elviselni a fájdalmat ebben az élettapasztalatban.
_9_ Tudjátok, mennyit szenvedtem, hogy megváltást hozzak az egész emberiségnek. Még egy lélekért is szenvednék, hogy megmentsem azt a lelket. Bízzatok bennem, hogy átsegítsek benneteket az élet minden fájdalmán és megpróbáltatásain. Hívjatok engem imában, és én elvezetlek benneteket a fájdalmatok gyógyításának eszközéhez. Imádkozzatok hozzám, mert én vagyok a Nagy Gyógyító. Jézus: Nehéz krónikus fájdalmat elszenvedni magatoknak, de még nehezebb látni, hogy mások rosszabb fájdalmat szenvednek el, mint a tiétek. Imádkozhattok gyógyulásért vagy más szenvedők fájdalmainak csökkenéséért.
_10_ Ha egyszer elszenved valaki egy krónikus fájdalmat, akkor több együttérzést érezhet, nyilváníthat azokkal szemben, akik súlyosabb fájdalmakat szenvednek. Imádkozhattok azokért a lelkekért is, akik esetleg mentális vagy lelki próbákban szenvednek. Bízzatok bennem, hogy válaszolok imáitokra. Jézus: A háború egy újabb büntetés a bűneitekért, és sok ember szenved és hal meg az ukrajnai háborúban. Ahelyett, hogy több fegyverrel terjesztenénk ki ezt a háborút, jobb lenne békéért és kevesebb pusztításért imádkozni. Ha ez a háború tovább fog tartani, a harmadik világháborúig terjedhet. Ezért van nagy szükség az imáitokra a békéért.
_11_ A nyomorúság idejének végén áldott gyertyákat is fogsz használni a három nap sötétségében. Én vagyok a Világ Világossága, ezért imádkozzatok hozzám, hogy segítsek átvészelni benneteket minden áramszüneten vagy jégviharon. Az emberek nagyon kiszolgáltatottak, ha elveszítik az áramot. Tehát fel kell készülnötök egy ilyen eseményre lámpásokkal, gyertyákkal vagy olajlámpákkal.
_12_ Ez az egyik szükséges dolgok közül a menedékhelyen, különösen, ha hosszú áramszünetet kell elviselnetek. Bízzatok bennem, hogy megsokasítom élelmeteket, vizeteket és tüzelőanyagotokat a nyomorúság ideje alatt. Jézus: Fiam, voltak működő akkumulátoros lámpáid, amelyeket éjszaka használtatok a világításra. Azt javasoltam, hogy szerezzetek be néhány újratölthető akkumulátort és töltőt, amelyek a napelemes rendszerről működhetnek. Az akkumulátoros lámpák biztonságosabbak, mint a nyílt láng, ha áramot kap a napelemekből.
_13_ Az újratölthető elemek jobban használhatók újra, mint más akkumulátorok, amelyek kimerülhetnek és rozsdásodhatnak a vezetékeik. Az akkumulátorok újratöltéséhez több akkumulátortöltőre lesz szükségetek. Az olajlámpák és gyertyák éjszakai tartalékként fényforrásként is használhatók. Bízzatok bennem, hogy segítek nektek a túlélésben kevesebb, mint 3 és fél évig az én menhelyemen. Én gondoskodom a túlélésetekről abban az időben. Csak egy napig végeztétek a gyakorlatokat, de érdemes kipróbálni magatokat egy hétig.
_14_ R762_ 23/2/3_ Jézus: Szokatlan szélsőséges hideget tapasztaltatok Kanadából a közelmúltban. Ilyen szokatlan hideget hoznak le északról különféle sugáráramlatok. Ismeretes, hogy a HAARP gép hibásan tudja változtatni a sugárfolyamokat. Ez az oka annak, hogy szélsőségeket tapasztaltok az időjárásban.
_15_ R763_ 23/2/4_ Jézus: A gyengeség jelét látjátok, amikor katonáitoknak parancsot adtak, hogy ne lőjék le a kínai kémballont, amíg az víz fölé nem kerül. Abba kell hagynotok Ukrajna felfegyverzését. Több fenyegetéssel kell szembenéznetek Kínából, mint Oroszországból. Legyetek hálásak, hogy ez a léggömb nem küldött EMP bombát, amely tönkretehetné az elektromos hálózatotokat. Nehéz megakadályozni a háborúkat, de a hadseregnek készen kell állnia a kínai és az orosz támadásokra. Imádkozzatok a békéért nagyobb erővel. Legyetek készen arra, hogy menedékembe jöjjetek, ha látjátok, hogy közeleg a harmadik világháború. Megvédelek benneteket, és gondoskodom szükségleteitekről a menhelyemen
_16_ R764_ 23/2/5_ Jézus ezt mondta: Azok az emberek, akik hűek hozzám, ők a föld sója. Jó példáddal hited fénye mindenkire felragyog. Szeretem az összes embereket, és ma napsütéses idő van és sokkal melegebb a hőmérséklet. A papotok a nagyböjtre készített fel benneteket, amikor böjtölni fogtok, és többet fogtok imádkozni magatokért és másokért is. Lehet, hogy lemondotok az édességekről, de azt is tervezhetitek, hogy többet fogjátok olvasni a Bibliát.
_17_ Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafüzért és a szentségásldást, hogy nagyobb erőre kapjatok a bűn elleni harcotokban. A papotok azt is említette, hogy ennivalót adjatok a szegényeknek, vagy adományokat adjatok a helyi élelmiszerpolcra. Az irgalmasság minden cselekedete elhozza nektek kegyelmeimet. Imádkozhattok a papi hivatásokért és a tisztítótűzben lévő elhunytak lelkeiért is. Mutassátok meg a szereteteteket irántam és gyakoroljátok a felebarát iránti szeretetet is.
_18_ R765_ 23/2/6_ Jézus: Olvastátok, milyen csillagászati esélyek vannak arra, hogy a föld mindent megad nektek ahhoz, hogy életetek a földön létezzen. Megfelelő távolságra kell lennie a naptól, hogy elegendő hője legyen ahhoz, hogy a víz folyékony maradjon. A légkörben elegendő oxigén és nitrogén van a légzéshez és más biológiai funkciókhoz. Van egy vasmag a földben, így képes taszítani a Nap sugárzását a földről. Az ózonréteg megakadályozza az UV-sugárzást, amely megégethet benneteket. Még a testetek is csodálatosan a túléléshez készült.
_19_ Okotok van megköszönni nekem mindazt, amit a túlélésért biztosítok. Azt is lehetővé teszem az embereknek, hogy munkát találjanak önmaguk és családjuk megélhetése érdekében. Lelkileg táplálom a lelketeket a szentségeimmel. Halandóak vagytok és meghaltok az Ádám bűne miatt. Maradjatok a hitben, és a mennybe kerülhettek. Jézus: Újabb katasztrófák folyamatos jeleit látjátok, ezúttal két földrengés következtében. A törökországi erősebb földrengés már 3600 emberéletet követelt, és még többen lesznek.
_20_ A kisebb földrengés Buffalóban, New Yorkban majdnem ugyanazon a helyen van, ahol Buffalo két nap alatt 100 hüvelyk havat kapott. Még a lányod is érezte ezt a földrengést reggel. Ez a korábbi időjárási katasztrófák folytatása. Készüljetek fel még több katasztrófára, mivel azok meglehetősen gyakran előfordulnak. Ezek az események jelzik a világ gonoszságát sújtó büntetéseket.
_21_ R766_ 23/2/7_ Jézus: Olvastok a teremtés ötödik és hetedik napjáról, amikor az embert a magam képére teremtettem, és arról, hogy a hetedik napot megszenteltem és megpihentem. Azt mondtam Ádámnak és Évának, hogy szaporodjanak és uralják a földet, ahogy ti uralkodtok az állatokon. Az evangéliumban a farizeusok ragaszkodtak Mózes törvényének szigorú követéséhez. A kézmosást stb. puszta előírások helyett hagyományokká tették.
_22_ Elmondtam nekik, hogy az emberben a belsőt is megalkottam a lélekkel és a külsőt is. Szeretniük kell egymást, nem pedig az emberek feletti pozíciójukat. Ne végezzetek külső cselekedeteket pusztán a látszat kedvéért, hanem szívből kell szeretnetek engem és felebarátotokat mindenben, amit tesztek. Életeteket rám és parancsolataimra kell összpontosítanotok, és mindent az irántam való szeretetből kell tennetek, ahelyett, hogy arra vágyjatok, amit ti akartok. Földi életemet utánozva a mennybe vezető helyes úton jártok .

<3/is>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – GLYNDA LINKOUS (USA) + LUZ DE MARIA (ARGENTINA)

_1_ K908_ GLYNDA_ 2/2//23_ Gyermekeim, itt az ideje, hogy kutassátok a szíveteket. Az irántam való odaadásotok olyan, amilyennek lennie kell? Hajlandók vagytok-e lemondani az időről, a kényelemről, a világi örömökről, hogy úgy szolgáljatok engem, ahogy kellene? Befejezitek mindazt, amire elhívtalak titeket? Bárcsak mélyen a szívetekbe néznétek, és felfedeznétek, mit találtok ott. Ne féljetek tudakolni, van-e benne valahol sötétség, mert még ha követtek is engem, kevesen engedték meg igazán, hogy finomítsalak benneteket. Engedjétek meg, hogy most végigvezesselek benneteket a finomodás útján, hogy szátok minden szava és szívetek elmélkedése valóban tetszetős legyen számomra, mert a jutalom nagyon nagy lesz. Jézus
_2_ K909_ GLYNDA_ 3/2/23_ Gyermekeim aggódva nézik hanyatló világukat, a vég jeleit és a helyi híreket. Féltek az eljövendő időtől, de még mindig nem vagytok hajlandók megtenni azt az egyetlen dolgot, ami ebben az időben segíteni fog. Miért, gyerekek? Olyan nehéz a napotokból adni nekem a napotok elején egy kis részt? Olyan nehéz ezt az időt velem tölteni? Ha ezt az egy dolgot nem teszitek meg minden nap, semmi más, amit tesztek, nem fog felkészíteni titeket az eljövendő gonoszságra, mert az gyorsan felemészt benneteket. Jézus
_3_ K910_ GLYNDA_ 4/2/23_ Gyermekeim, ti a megfelelő viselkedésre koncentráltok, és én ezt akarom. De még jobban szeretném, hogy a szívetek olyan legyen, amilyennek lennie kell. Azt akarom, hogy a szívetek teljesen igazodjon hozzám és az én utaimhoz, hogy ne kelljen aggódnotok a viselkedésetek miatt. Ha a szívetek teljesen alárendelődik nekem, viselkedésetek követni fogja. Kívánom, hogy a szívetek erre a jelenségre támaszkodjon.
_4_ Ha a szívetek igaz, nem kell a szavakra koncentrálnotok, mert a szátok a szívetekből beszél. Ha a szívetek olyan, amilyennek lennie kell, akkor nem kell arra koncentrálnotok, hogy szeressétek felebarátotokat, mert nem lesztek képesek ennél kevesebbet tenni. Ha a szívetek olyan, amilyennek lennie kell, akkor nem kell a figyelmeteket a bűntől való távolmaradásra összpontosítani, mert nem fogtok rá gondolni. Nem akartok mást, csak engem, ha a szívetek olyan, amilyennek lennie kell. Kívánom, hogy ne akarjatok mást, csak engem, és akkor a szívetek rendbe jön. Jézus
_5_ K911_ GLYNDA_ 5/2/23_ Gyermekeim, ma arra kérlek benneteket, hogy nézzetek mélyen a szívetekbe. Mit találtok ott? Mohók vagytok a javak felhalmozására? Úgy érzitek, hogy hatalomra vagy presztízsre vágytok? Fölényben érzitek magatokat embertársaitokkal szemben? Elmondtam, milyen késői órákban éltek. Azt mondtam nektek, hogy készüljetek, mert már sokakat viszek haza, akik nem akarnak tanúi lenni annak a gonoszságnak, amely hamarosan eljön a körülöttetek lévő világra. A szíved el tudja viselni az ítéletemet? Ha ma hazahívlak, készen áll a szíved, hogy elém álljon? Ha ránézek, találok-e benne bűnt? Lehet, hogy hamarosan a nevedet hívják, hogy elém jöjj. Kész vagy? Nézz alaposan a szívedbe, mert én vagyok a Jézus.
_6_ K912_ GLYNDA_ 6/2/23_ Minden hamarosan elkezdődik. Gyermekeim, sok éven át hallottátok figyelmeztetéseimet. Tudjátok, hogy közeledik a vége mindennek. Tudjátok, hogyan tanítottalak benneteket a felkészülésre, még akkor is, ha közületek némelyek nem lesznek a földön, amikor ezek a csapások bekövetkeznek. Megtettétek azt, amit elrendeltem? Felkészítettétek szíveteket és elméteket arra, amit látni fogtok? Arra, amit érezni fogtok, ha minden, amit ismertek, megszűnik létezni? Amikor nem utazhattok az autótokkal oda, ahova szeretnétek? Amikor nem mehettek be a helyi boltotokba, és megvenni azokat a dolgokat, amelyeket szeretnétek hogy legyen nektek?
_7_ Felkészültetek arra a sokkra, amelyet akkor fogtok érezni, amikor körülöttetek sokan az őrületbe esnek? Amikor egyik öngyilkosságról a másik után hallotok? Amikor azok, akikről azt hittétek, hogy barátok, kirabolnak benneteket, hogy ők túléljék? Amikor a pénzetekkel már nem tudtok élelmet venni? Mikor a hatalmon lévő istentelen emberek már nem fogják titkolni a gonosz szándékukat ellenetek? Bármire is szántátok az időtöket az elmúlt években, annak támogatni kell titeket most, a közeledő vég idején. Jézus
_8_ K913_ LUZ DE MARIA_ 2/2/23_ Szeretett gyermekeim: Áldásom mindnyájatokban megmarad, virágzik azokban, akik hajlandóak akaratom szerint élni [Dt 28,1-2]. Azokban, akik hagyják, hogy emberi énjük érvényesüljön minden nyomorúságával együtt, és olyan újdonságokat fogadnak el, amelyek nem Hozzám tartoznak, és nem is az Én Akaratom, áldásom nem hoz gyümölcsöt, amíg meg nem térnek (vö. Dt 27). MENNYIRE FÁJ NEKEM, AMIKOR KIDOBNAK ENGEM AZ ÉLETÜKBŐL, HOGY A GONOSZOK SORAIBA ÁLLJANAK! A zűrzavart az Antikrisztus segíti elő, aki a hatalmasok támogatásával Európában mozog, és a szabadkőművességbe vezeti őket.
_9_ Az Antikrisztus csatlósai által felállított nagy csapdák közepette jártok, és nem látjátok azokat. Úgy folytatjátok az életeteket, hogy nem gondoltok arra, hogy mi áll az emberiség felett. A kereszténység történelmének részeként fordulóponthoz érkeztetek, amelyből drágakőre csiszolva fogtok kikerülni. Gyermekeim, figyeljétek figyelmesen az idők jeleit, és találjátok meg Szeretetemet minden egyes szavamban, amely szájamból jön. SZERETLEK BENNETEKET, GYERMEKEIM. ENGEDELMESKEDJETEK A HÍVÁSAIMNAK.
_10_ A gyógyszereket, amelyeket az Én Házamtól kaptatok, a betegségekre, amelyekkel szembe kell néznetek, csak úgy használjátok, ahogyan mi utasítottunk benneteket. Az emberiséget teljes változásra késztetik. A KÖVETENDŐ IRÁNYT A FÖLDI HATALOM HATÁROZZA MEG, ETTŐL A PILLANATTÓL KEZDVE. Háborúban éltek, és az nagy léptekkel, általánossá válik. Arra kérlek benneteket, hogy meditáljatok azon, hogyan cselekedtetek és viselkedtetek az életben. Kívánom, hogy készüljetek fel a nagyböjt kezdete előtt, mert ennek a nagyböjtnek másnak, különlegesnek kell lennie, egy igazi megtérés érdekében.
_11_ Azt szeretném, hogy őszintén kezdjétek azzal, hogy nézzétek meg, hogy milyen elzárkózásaitok vannak, milyen magatartásotok van, ami miatt akadályokká váltok testvéreitek és saját magatok számára, nézzétek meg, milyen puhán eshettek bűnbe. Nézzétek meg, milyen könnyen mondtok nemet azoknak, akiknek szükségük van rátok, nézzetek magatokba, nézzétek meg a magatartásotokat, a gőgöt, a kitaró arroganciát a testvéreitekkel szemben. (I Kor.10,32-33). ). NEM NAGY ÉRTELMISÉGIEKRE VAN SZÜKSÉGEM, HANEM ALÁZATOS TEREMTMÉNYEKRE, AKIK ENGEDIK, HOGY FORMÁLJAM ŐKET.
_12_ Nyomasztó, sürgős időben éltek! A magasban olyan jelenségeket fogtok látni, amelyeket eddig még nem láttatok az űrből. Ezek egy meteoritból erednek, amely megközelíti a Földet, ereje az elemek mozgását okozza a térben, új jelenségeket idézve elő az emberiség számára. Szeretett gyermekeim, látom, hogy harcra készültök úgy, mintha egy bulira készülnétek, egy lelkiismeretlen értelmetlenség közepette. Kínos kifogásokat kerestek saját magatok által kitalált terveitek megvalósítására. Nem csak az utóbbi időben leggyakrabban említett országokról beszélek, hanem azokról az országokról, amelyek ősidők óta állandó háborúban állnak.
_13_ ELJÖTT AZ IDŐ, AMIKOR A HARAG ELRAGADJA A GYERMEKEIMET, ÉS VÉRES ÖSSZECSAPÁSBA VEZETI ŐKET. TÖBB ORSZÁG HÁBORÚBAN FOG ÖSSZECSAPNI.
A FÁJDALMAM MÉLY! ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, Egyházamból olyan hírek érkeznek, amelyek megrázzák az emberiséget! ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok, a háború egyre erősebb, a gonosz biztosítja nektek, amire szükségetek van. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok, a föld erősen remeg, miközben a mag szinte mozdulatlan marad. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Amerikáért, több állam is megremeg. ►Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Mexikóért, erősen rázkódik. ►Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok Finnországért, a földje megremeg.
_14_ SZÜKSÉGES, HOGY A FEBRUÁR MÁSODIKÁN MEGÁLDOTT GYERTYÁKAT GONDOSAN TARTOGASSÁTOK MAGATOKNÁL, MERT EZEK NEM CSAK A SÖTÉTSÉG NAPJAIRA SZOLGÁLNAK MAJD, HANEM AZ ELŐTTE LÉVŐ SÖTÉTSÉG IDEJÉRE IS. Imádkozzátok a szent rózsafüzért, imádkozzatok a szívvel. Legyetek tudatában annak, amit mondok nektek, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem hogy változtassatok a tetteiteken és a cselekedeteiteken, hogy ne a képmutatás legyen a kísérőtök. Az én Királyságomért dolgoztok, és az én Királyságomban az én akaratom a színész és a néző is. Az a kívánságom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket (Jn 13:34-35), hogy tiszteljétek egymást; hogy tiszteljétek eszközeimet, hogy képesek legyetek megkülönböztetni, hogy megtartsátok azt ami jó.
_15_ Sürgős, hogy megértsétek egymást, és békében éljetek a sok változással szemben, amelyek az ajtó előtt állnak, és amelyek azoktól származnak, akik parancsokat adnak a gyermekeimnek. Legyen alázatos, mindenkinek szüksége lesz egymásra, az élet nem verseny. SZERETTEM, FOGADD EL A SEGÍTSÉGEMET, SOHA, SOHA HAGYLAK VÉDÉBEN! ELKÜLDÖM A BÉKE ANGYALÁM, HOGY SEGÍTSEN AZON A HELYEKEN, AHOL GYERMEKEIM MEGTAGADNAK. Anyám, aki a Szeretet Anyja, megvéd téged. Arkangyalaim védenek téged. Őrangyalaim elkísérnek. Szeretlek titeket gyerekek, áldalak benneteket. A TE URAD ÉS ISTENED
_15_ Sürgős, hogy megértsétek egymást, és békében éljetek, a sok változás érkezése előtt, amelyek azoktól származnak, akik parancsolnak gyermekeimnek.
Legyetek alázatosak, mindenkinek szüksége lesz másokra, szükségetek lesz egymásra, AZ ÉLET NEM VERSENY. SZERETTEIM, FOGADJÁTOK EL A SEGÍTSÉGEMET, SOHA NEM HAGYLAK TITEKET VÉDTELENÜL, SOHA! ELKÜLDÖM A BÉKE ANGYALOMAT, HOGY SEGÍTSEN NEKTEK, A HELYEKRE, AHOL GYERMEKEIM MENEDÉKET TALÁLNAK. Anyám, aki a Szeretet Anyja, megvédi őket. Az arkangyalaim megvédelmeznek benneteket. Őrangyalaim elkísérnek benneteket. Szeretlek benneteket, gyerekek, megáldalak benneteket. URATOK, ISTENETEK

<4/is>

VALENTINA PAPAGNA (AUSTRÁLIA)

2023.02.05 Titokban háborút terveznek. Ma a szentmise alatt, a felajánlás alatt, Urunk ezt mondta: Azt szeretném, ha felajánlanátok nekem, Oroszországot és Ukrajnát. Nagyon jó okkal kérlek benneteket, hogy ezt tegyétek meg nekem. Nem akarok félelmet kelteni bennetek, gyermekeim, de Oroszország, Kína és Ukrajna és más nemzetek is részt vesznek ebben, titokban háború indítását tervezik, és az már a küszöbön áll. Titokban, minden irányból tervezik ezt a háborút. A többi nemzet nem támogatja ezt a háborút, de tisztában vannak vele, hogy előbb-utóbb elkezdődik, és védekezésre készülnek, de nem mondanak igazat az embereknek, mert az emberek pánikba esnének. Urunk azt mondta: Próbálok figyelmeztetni benneteket, gyermekeim, a rátok leselkedő veszélyre. AZ EGYETLEN MEGOLDÁS AZ, HOGY IMÁDKOZNOTOK KELL. AZ IMA AZ EGYETLEN MEGOLDÁS. Ha elég sokan imádkoznak, ez a háború megállítható vagy enyhíthető, legalábbis egyelőre. Jobb, ha hallgatunk Urunk figyelmeztetésére, és imádkozunk, hogy Urunk helyezze Szent Kezét e világ fölé, és oltalmazzon minket.

GYERMEKEIM, AZ IMA A MEGOLDÁS MINDENRE.

▄  ▄  ▄  ▄

EGY HÍRCSATORNÁRÓL MENTETTEM IDE - 2023 FEBRUÁR 11. ▬ Lourdes-i Szűz Mária jelenésének emléknapján

Jevgenyij Popov, az Állami Duma képviselője, a „Hatvan perc” című műsor házigazdája, szokásához híven a képernyőn több felvételt is bemutatott a nyugati televízióról, köztük Hodges altábornagy, az amerikai haderő egykori parancsnokának átfogó beszédét, (2014-től 2017-ig) aki arról beszélt, mennyire elengedhetetlen, hogy az ukránok olyan nagy hatótávolságú precíziós rakétákat kapjanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megtámadják Oroszország Krím félszigetét, és tovább juthassanak az orosz belső területekre.

A "Hatvan perc" című műsor egyik paneltagja elmondta, hogy Oroszország nukleáris doktrínáját felülvizsgálják, válaszul az Egyesült Államokból egyre gyakrabban hallható agresszív tervekre. Oroszország tehát az Egyesült Államokéhoz hasonló megelőző és taktikai nukleáris csapások politikája felé halad. És ráadásul: ha Ukrajna bármilyen módon megtámadja a Krímet és Oroszország belső régióit, Oroszország a most kialakult tervek szerint válaszol. Ezek a tervek hiperszonikus rakéták segítségével történő ellencsapásokat irányoznak elő amerikai katonai létesítmények ellen Európában és az Egyesült Államokban. A már említett paneltag azt is követelte, hogy az orosz ellencsapásokkal kapcsolatos fenyegetést Európában és az Egyesült Államokban kifejezetten tegyék közzé, hogy senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy mit lehet és mit nem lehet elvárni a Kremltől.

<5/is>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK

GLYNDA LINKOUS (USA) + LUZ DE MARIA (Argentina) + szerzetes nővér BEGHE (Belgium)

_1_ K914_ GLYNDA_ 1/14/2020_ Gyermekeim, azt kívánom, hogy menjetek magasabbra. Magasabb szinten a másokkal való kapcsolatodban, magasabb szinten az irántam való szeretetetekkel. Magasabb normáitokban, szándékaitokban, amelyek szerint mindennap éltek. Elkezdtem rámutatni olyan dolgokra, amelyeket szeretném, ha rendbe tennétek. Bocsánatkérés, jóvátétel, olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani, mielőtt hazahívlak titeket magamhoz. Kívánom, hogy foltok és hibák nélkül álljatok elém.
_2_ Amikor felhívom a figyelmeteket olyan dolgokra, amelyeket szeretném, ha javítanátok, habozás nélkül hallgassatok rám. Gyorsan javítsátok ki, rakjátok helyre őket, mert nem ismeritek a pusztítást, amely a földre jön, és kevés időtök maradt rá. Járjatok előttem becsülettel a hátralévő időtökben, tisztességben, igazságban szolgálatotok minden területén. Örömtelivé teszlek benneteket, ha azt megteszitek. Jézus
_3_ K915_ GLYNDA_ 5/2/2021_ Gyermekeim, ne aggódjatok. Ne gyötrődjetek, amikor a tekintetetek a világotok állapotára irányul, és nem rám. Amikor rám koncentráltok, a félelem eltűnik, és nem kell aggódnotok, hogy mi fog történni. Amikor minden napot velem kezdetek, és minden napot velem fejezitek be, békében fogtok járni. Amikor a világ elvonja a figyelmeteket, irányítsátok vissza gondolataitokat hozzám. Én vagyok minden, amire szükségetek van. Amikor a világ zűrzavaros, én vagyok a ti békétek.
_4_ Amikor a gazdaság hanyatlóban van, én leszek a szolgáltatótok. Ha az orvostok rossz hírt közöl veletek, én leszek a gyógyítótok. Megvigasztallak benneteket ebben a káosz idején, ha csak hozzám fordultok. Nem vigasztalnak meg benneteket a napi hírek. A legfrissebb tőzsdei hírek nem vigasztalnak. Amit a tükörben látsz, az sem vigasztal meg. Vigaszt adok neked. Amikor mindenki kidob téged, én vállallak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Én vagyok mindenetek, amire szükségetek van. Jézus
_5_ K916_ GLYNDA_ 9/2/23_ Ó, gyermekeim, bárcsak láthatnátok mindazt a készülődést, ami a mennyben történik a hamarosan megtörténő idejöveteletekre! Kúriáitok, szeretteitek, a násznép, sok-sok izgalommal készül a hazatérésetekre! Minden földi küzdelmetek, nagy fáradtságotok és minden, amitől féltetek, semminek fog tűnni, amikor végre elhagyjátok a földi testetek terhét, és csatlakoztok hozzám itt, igazi otthonotokban. Nagyon közel vagytok földi életetek befejezéséhez. Számoljátok az utolsó napokat, az utolsó hónapokat és az utolsó pillanatokat. Használjatok ki minden pillanatot, hogy több jutalmat halmozzatok fel, hogy több lelket hozzatok ide, hogy többeket tanítsatok a Szavamból, mielőtt a vég ajtaja bezárul. Jézus
_6_ K917_ GLYNDA_ 10/2/2023_ Gyermekeim sok helyen keresnek gyógyszert aggodalmaikra. Gyermekeim, találjátok meg a békéteket bennem és csakis bennem. Én vagyok a Béke Hercege, és a Békességetek Fejedelme akarok lenni, ha csak megengeditek. Vágyom rá, hogy megpihenjetek bennem, és lélegezzetek az én békémben, miközben körülöttetek minden káoszba fordul. Ha megtanuljátok, hogy bennem találjátok meg a békéteket, sokkal kevésbé fogtok aggódni az miatt, ami jön. Hozzátok el a félelmeiteket, és tetőzzétek rám. Szeretnék pihenést biztosítani nektek. Vágyom rátok, hogy békémben és jelenlétemben sütkérezhessetek most és mindörökké. Jézus
_7_ K918_ GLYNDA_ 14/1/2015_ Gyermekeim, a körülöttetek lévő világ tele van gyűlölettel, de nem kívánom, hogy így legyen. Szeretet VAGYOK, és minden, amit teszek, a szeretetből fakad. Amikor gyűlölettel találkozol, próbáld meg legyőzni azt jósággal a szívedben. Ha úgy tűnik, hogy a gyűlölet ellened irányul, ne engedd, hogy a keserűség egyetlen gyökere is kisarjadjon, mert hamarosan sokkal több gyűlölet lesz, mint szeretet a körülötted lévő világban, vagy elhatalmasodik rajtad. Gyakorold.
_8_ Azt kívánom, hogy forduljatok hozzám, és lépjetek ki a világi befolyások alól, hogy a szívetek tiszta legyen. Nem lehet tiszta szívetek irántam ha ugyanakkor barátságban vagytok a világgal. Tudjátok ezt, és mégis sokan közületek vágynak arra, hogy megtartsák a világi örömeiket. Vigyázzatok, nehogy a bálványok észrevétlenül belétek surranjanak. Vágyom arra, hogy az egyetlen szerelmetek legyek, ahogy ti az enyémek vagytok. Jézus
_9_ K919_ GLYNDA_ 1/11/2018_ Keressetek elmétekben és szívetekben olyan dolgokat, amelyek nem tetszenek nekem. Keressetek olyan tevékenységeket az életetekben, amelyek nincsenek összhangban szent Szavammal. Miért nem mondotok le azokról a dolgokról, amelyekről tudjátok, hogy nem helyeslem? Miért vonzódtok a bűneitek felé? Miért gondoljátok, hogy szemet húnyok, mikor azt nem teszem? Az ellenség megtéveszt benneteket, ha meggyőz benneteket, hogy gondoljátok azt, hogy a bűneitek nem számítanak, én nem látom őket, nem fogtok fizetni értük. De ez nonszensz, értetlenség, gyermekeim. Tiszta őrültség.
_10_ Tisztítsátok meg az életeteket ezektől a szörnyű bűnöktől, és legyetek teljesen az enyémek. Minden bűn megegyezésre visz benneteket azzal, aki gyűlöl, és el akar titeket pusztítani. Miért gondoljátok, hogy én helyeselnék ilyen dolgokat? Szavam világos. A bűnötök rabszolgává tesz titeket, és nem szolgálhattok két úrnak. Vagy én leszek, vagy ő, de ne legyetek langyosak. Langyosnak lenni erő és meggyőződés nélküli pozíció. Szabadságot ajánlottam nektek, de ti inkább a rabszolgaságban maradtok. Nem tudom megáldani azt, ami nem tőlem való. Jézus
_11_ K920_ LUZ DE MARIA_ 6/2/23_ Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus szeretett gyermekei: FOGADJÁTOK A LEGSZENTEBB HÁROMSÁG ÉS VÉGIDŐK KIRÁLYNŐJÉNEK ÉS ANYÁNKNAK ÁLDÁSÁT. MENNYEI LÉGIÓIM VÉDENEK TITEKET. A jóság teremtményeinek kell lennetek, és minden pillanatban Isten segítségét kell kérnetek, és kérjetek segítséget őrangyalaitoktól, akik azt akarják, hogy bízzatok bennük. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei, legyetek a Szentlélek szerelmesei, és kérjétek ajándékait és erényeit ebben az időben, mivel erre szükségetek van [1Kor 12].
_12_ Királynőnk és Édesanyánk gyermekei: Imádkozz fáradtság nélkül, habozás nélkül, rosszindulat nélkül a szívetekben, anélkül, hogy rosszat kívánnátok felebarátaitoknak és lelki féltékenység nélkül, ami lehetetlenné teszi a szeretetet és az egységet. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei: AZ ANTIKRISZTUS AZ Ő ELHAMARKODOTT BÁNÁSMÓDJÁVAL ÖSZTÖNZI, GYÚJTOGATJA AZ URALKODÓK ELMÉJÉT. Ezek a szövetségesek a hatalmasokkal való egységet részesítik előnyben, és a nemzetekben az emberi lények erőszakba lépnek, amit minden, ami az emberiséget körülveszi, továbbítja, terjeszti. Jelenleg a Földet és az emberiséget súlyos veszély fenyegeti a kívülről jövő fenyegetések és a támadások miatt, amellyel az emberiség szembesült és szembe kell néznie.
_13_ Antikrisztus szövetségeket és megegyezéseket kötött, amelyekkel ugyanaz az emberi teremtés biztosított neki elsőbbséget az egész emberiséggel szemben, amelyet parancsaival irányít. Ennek a generációnak át kell alakítania, változtatnia magát, mielőtt lejár az ideje.
AZ EMBERI TEREMTMÉNYNEK SÜRGŐSEN VISSZA KELL TÉRNIE KIRÁLYUNKHOZ ÉS URUNKHOZ JÉZUS KRISZTUSHOZ AZÁLTAL, HOGY TUDOMÁSUL VESZI ANNAK AZ IDŐNEK A KOMOLYSÁGÁT, AMELYBEN ÉL. A nukleáris fegyverek használatának állandó fenyegetésével az emberiség most emberi lényként komoly veszélyben van. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei: Imádkozzatok Királynőnkhöz és Anyánkhoz, és kérjétek közbenjárását, hogy vezessen titeket az Isten Fiával való találkozásra.
_14_ Imádkozzatok, imádkozzatok őszinte sajnálattal, hogy ilyen jó és irgalmas Istent megbántottátok. Imádkozzatok, imádkozzatok Izraelért, a zűrzavar káoszhoz vezet, és földje megrendül. Imádkozzatok, imádkozzatok Svédországért, földrengéseket fog szenvedni. Szeretett gyermekeim, haladjatok előre a szentség felé. Ezekben az utolsó pillanatokban csak két út van előttetek: JÓ VAGY GONOSZ ▬ SZELLEMI NÖVEKEDÉSETEK VAGY ÁTADJÁTOK MAGATOKAT A VILÁGNAK... [Dt 30:15-16]. Isten békéje legyen minden ember szívében. Áldalak benneteket. Szent Mihály arkangyal
_15_ K921_ BEGHE NŐVÉR_ 15/8/21_ A világbéke a végéhez közeledik, igenis, közel van a háború. Először keletről érkezik, majd felgyújtják azokat az országokat, amelyeket a bevándorlók és bűnözők fognak birtokba venni. Ezek azok az országok lesznek, amelyek szélesre tárták kapuikat a máshonnan érkező tömegek előtt, és megtették azt, amit nem kellett volna: szívesen fogadták őket, anyagilag segítették őket, szállást adtak nekik. Amit tettek anélkül, hogy bármit is kértek volna cserébe, arra késztette ezeket a szegény és iskolázatlan embereket, hogy elhiggyék, hogy mindent lehet kapni, és nekik is joguk van rá.
_16_ Az országban szétszórtan élő szegények könnyen felemelkednek a nemzeti bizonytalanság idején, és amikor jön a háború, lázadásukkal az általános instabilitást fokozzák. Mindez hamarosan megtörténik, és ti, gyermekeim, jól készüljetek erre. Hogyan lehet felkészülni rá? Bizonyos mértékig szenteltvíz és ördögűzött víz (*), imádság és Istenbe vetett bizalom. Legyetek kedvesek a szomszédaitokkal szemben, és lehetőleg ne hagyjátok magukra az időseket a családjaitokban. Ha össze tudtok jönni családként, a kölcsönös szolidaritás segít és bátorít.
_17_ Legyetek nyugodtak és nagylelkűek, ne panaszkodjatok, és tartsátok magatokat egy csoportban a körzetedben lévő vallási központ körül. Legyen otthon egy imahely, ahol az egész család naponta összegyűlik; a közös imádkozás ereje azzá tesz, amilyennek Isten akar látni titeket: nagylelkűekké, jótékonykodókká, odaadókká és felelősségteljesekké. Megkapjátok kegyelmeimet, nem hagylak el titeket. Én vagyok a te Urad, Istened és tudod, hogy Isten gondoskodik az övéiről. Egyikőtök sem marad elhagyva, és azokat, akik arra vannak hívva, hogy hagyják el a Földet, mint például a háború idején, ha hűségesek Mesterükhöz és Urukhoz, Isteni otthonomba fogadom.
_18_ Ne ijedjetek meg, a jövő mindig ismeretlen az emberek előtt, és ha kicsit fellebbentem a fátylat, akkor azt azért teszem, hogy az segít nektek, ahogy azt mindig is ígértem. Megjövendöltem nektek betegségeket, háborút, éhséget és éhínséget, majd a hit nagy próbáját; ez a teszt, próba a FIGYELMEZTETÉS előjátéka lesz, és kicsit később fog következni a Nagy Csoda. Aztán a nagy felfordulás következik, hiszen maga a föld is felfordul, földrengések, vulkánok és dagályhullámok színhelye lesz.
_19_ Sok haláleset lesz, de Isten gondviselése fogja irányítani ezt az állapotot. A természet ébredése lesz az első gyümölcse a föld helyreállításának és annak a helyreállításnak, amelyet Isten akart és kívánt az első emberek (Ádám és Éva) bukása óta. Nem hagylak el benneteket, kedves gyermekeim, ebben a közelgő zűrzavarban. Gyászolni fogtok, lesznek mártírjaitok és áldozataitok, de Isten gondviselése mindig ott lesz mindegyiktek számára. Ezért őrizzétek meg a békét lelketekben és szívetekben, mert szeretlek titeket, oltalmazlak és vezetlek.
_20_ Isten békéje legyen a szívetekben, a lelketekben, és ne hagyjátok, hogy bármi meglepjen titeket. Minden az én irányításom alatt áll, még ha másként képzelitek is azt. Feltétel nélkül szeretlek mindnyájatokat, és azt akarom, hogy az én isteni lakhelyemen legyetek a földi napjaitok végén, és ez lesz a célotok, a végleges állapototok. Cserébe szeressetek engem, és ami az apostolaimat és tanítványaimat illeti, akik nem haboztak testet-lelket adni küldetésüknek, szeretettel várlak benneteket.  Jézus

<6/ÏS>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA – CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z294_ Carbonia_ 2023.02.09_  Aki az Úr szőlőjében dolgozott, annak nagy jutalma lesz! Olvassatok! Olvassatok, emberek! Tanuljátok meg Isten Igéjét! Indítsátok szíveteket ahhoz, aki életet adott nektek, emberek; boruljatok le előtte, ismerjétek el Isteneteknek és Atyátoknak. A Föld átalakulása folyamatban van! Ezek az élet utolsó pillanatai a fenntarthatatlan körülmények között, ahol a könnyek és a szenvedés uralkodik. Gyermekeim, ó ti, akik megvívtátok a harcotokat, hogy egységben maradjatok velem, a ti Atyátokkal, nagy jutalmatok lesz: részt vesztek Királyságomban, királyokként éltek, életetek megváltozik.
_2_ Az Atya önmagának szenteli gyermekeit, mindazokat, akik hűségesen élték mindennapjaikat. Akik az Úr szőlőjében munkálkodtak, hogy teljesítsék akaratát, azoknak nagy jutalmuk lesz, míg az engedetleneknek, akik hátat fordítottak neki, sírás és fogcsikorgatás lesz. A Máriás Papi Mozgalom a Boldogságos Szűzzel egyesülve jár. Népe élén áll, köpenye alatt védi őket, és győztesen vezeti őket a Sátán elleni végső csatába.
_3_ Bátor katonáim, ó ti, akik a fronton álltok, legyetek készen a támadás megindítására, az átkozott Kígyó köröz körülöttetek, és megpróbál magába szívni benneteket, de nem számolt a titeket Őrzőtökkel, az Atyával, aki magába burkol benneteket, a Szent templomába. Választottaim más nyelveken fognak beszélni, démonokat űznek ki, gyógyítanak és áldanak szent nevemben, mert erőmmel ruházom fel őket. Ámen! Istennek csak egy Igéje van!
_4_ Z295_ Carbonia_ 2023.02.11_ Beavatkozásom véget vet ennek a nyomorult emberek világának! Vagyok, aki vagyok! Ó! … ti, akik hátat fordítottatok nekem, akik lemészároltátok a saját testvéreiteket, hamarosan megértitek, amit mondok, nem menekülhettek a haragom elől. Kezdődik a nagy megpróbáltatások ideje számotokra. Elveszítitek a tekintélyeteket és erőtöket. Istenként és Atyaként jövök hozzátok, hálátlan emberekhez. Megváltani jöttem: Ne kövessetek el több bűnt. A tőlem való elszakadásotok a halálba visz titeket! Térjetek meg gyorsan. Mentsd meg magad ember, mentsd meg magad!
_5_ Térjetek meg, ha üdvözülni akartok, nincs több vesztegetni való időtök a világ dolgaival törődve. Haragomat már kitöltöm rátok, a merész emberekre, ó, tirátok, akik a keresztre feszítettétek a Megváltótokat. Népem sír, szenved azon emberek gonoszsága miatt, akik megölik a saját vérüket, tönkre teszik azt a Sátán lakomáiért! Ó, gyermekeim, térjetek meg! Beavatkozásom véget vet a nyavalyás emberek világának! Visszataszító a szememben! Bolondok, akiket átitat az Ősi Kígyó mérge, bizony mondom nektek: meg fogtok halni! A Sátánnal a pokolba fogtok jutni! Ezek döntő órák a Föld és az emberiség számára.
_6_ A Sátán elbűvölte az emberi fajt, amely hagyja magát kihasználni gyászos vágyára, hogy elragadjon tőlem. Hajlítsátok szíveteket hozzám ó emberek. Hívjatok engemet Atyátoknak! Könyörögjetek irgalmamért! Eljött a választott óra, nagy irgalmasságomban még egy utolsó pillanatot adok nektek, hogy részesítsetek előnyben engem, vagy kövessétek Lucifert a pokolba! Ez a legnehezebb pillanat, amit át kell élni. A világ a teljes görcsöt kap.

<7/ÏS>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA – CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Z296_ Carbonia_ 2023.02.11_ Tudd, hogyan legyél bátor katonák! Szilárdan kitartasz Isten akaratában. Szent Mária azt mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Áldott gyermekeim, akiket Atyátok szeretett, itt vagyok közöttetek; Magamba burkollak: Szeplőtelen Szívemhez közel tartalak, Isten dolgaira tanítlak. Legyetek engedelmes eszközök az Ő Kezében, hagyjátok át magatokat teljesen Neki! Nehéz időket kell átélni, kemény megpróbáltatások készülnek erre az Emberiségre.
_2_ Arra hívlak benneteket, hogy legyetek igazak az Úrban… legyetek tiszták gyermekeim, próbálj meg nem bűnt elkövetni. Az az idő, amely most elválaszt minket az új korszaktól, nagyon rövid; minden megnyilvánul ennek az Emberiségnek a szeme előtt, amely még mindig nem akarja megnyitni sem szemét, sem szívét Teremtő Istenének. Ó, szeretett lelkeim… Ti… akik követik Jézust, hogy szereted őt, hogy találkozni szeretnél vele az életedben, és szeretnék vele lenni az örökkévalóságig, Imádkozik! Imádkozz teljes szívedből, imádkozz szeretettel: vágyj a Mennyei dolgokra.
_3_ Ne csodálkozz, ha most keresztényüldözések lesznek; szilárdan kitartasz Isten akaratában, úgyhogy Isten oltalmazzon téged önmagában, küldd el angyalait, hogy rejtsenek el téged a világ szeme elől és gonosz férfiak. Ó... szerelmeim, nagy boldogság, hogy itt lehetek közöttetek, akik szeretik Jézust, akik találkozni szeretnétek Jézussal Ti, akik ezt az utolsó csatát Velem vívjátok a pokoli ellenség ellen!
_4_ Ó, mennyire szeretlek, mennyire vágylak magammal az új életre, a Szeretet örök boldogságára! A fiaim, legyen éber, ne engedj az ellenség támadásainak, nézz szembe vele azáltal, hogy Megváltó Istened kezébe helyezed magad, annak, aki segítségedre lesz és megvéd. Ó te! … hívott az Úr… Te! Az Úr hűséges szolgái, biztonságban lesztek. Mindig Isten akaratát tedd, és ne az emberét, mert most minden szétesik.
_5_ Eljött az idő az emberi lény átváltoztatására, ... engedjétek át magatokat Isten hangjának, és kövessétek egyedül Őt. Szeretlek!!! Kezeimet a kezedhez adom; Felkenlek Urad, Megváltó Istened szent olajával. Szívedet és homlokodat a kereszt jelével pecsételem meg. A csata kezdődik! Tudd, hogyan legyél bátor katonák! Nézz szembe mindennel, ami az utadba kerül szeretettel Krisztus Jézusban! Öleld át napi keresztedet. Áldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
_6_ Z297_ Carbonia_ 2023.02.15_ Papjaim, gyertek vissza hozzám! Ne okozzatok csalódást Isteneteknek! Ne legyetek süketek! Atyaként és Istenként azért jöttem, hogy megmentsem népemet az örök haláltól. Gyermekeim, gyűljetek imára, könyörögjetek Irgalmasságomért. Elárasztanak benneteket a saját gonoszságaitok törmelékei: a bűneitek! Jézus még mindig a kereszten van. Fájdalma végtelen, még mindig halálozik értetek, azokért, akik nem akartok üdvözülni. A halál megragadja a szíveteket, a szemetek nagyon tompán látja azt, ami körülvesz benneteket.
_7_ Még mindig tervezitek a jövőtöket ezen a Földön, ami hamarosan már nem fog létezni! Minden összeomlik nektek az emberi bűnök miatt. Minden elpusztul, minden elveszik! Gyermekeim, a világ a teljes pusztulás felé tart, de nem akarjátok látni, elragadnak benneteket az ellenség csillogtatásai és követitek őt. Most hozzátok fordulok, a papokhoz, akik azt mondják, hogy "enyéimek" vagytok, de valójában csak a magatoké vagytok!!! Gyertek vissza hozzám, engedjétek át magatokat nekem, rázzátok le magatokról a bennetek uralkodó büszkeséget, ne okozzatok csalódást Isteneteknek, aki felkent titket, hogy az övéi legyetek!
_8_ Legyetek igazi katonák Isten Igaz Egyházának szolgálatában! Ne kápráztassanak el benneteket a hamis fények, vegyétek észre, hogy hamisak! Vegyétek magatokra újból a reverendát, és fussatok hozzám, papjaim. Haladjatok újra a helyes úton, térjetek vissza a Istenetekhez, a szeretet Istenéhez, ne legyetek süketek! Várom, hogy visszatérjetek hozzám; ne vesszetek el az ördög hízelgésében, ne a világ dolgait célozzátok meg, emeljétek rám a tekinteteteket, és járjatok azon az úton, amelyet jeleztem nektek.
_9_ Kövesd Mesteretek nyomdokait. Ne késlekedjetek, szeretett gyermekeim! Ne késlekedjetek! Eljött a nagy kihívás ideje; az ellenség élesíti hatalmas fegyvereit, és neked vissza kell tudnotok lökni őket, hogy ne sértsen meg benneteket. Szomjas vagyok! Szomjazom rátok. Fiaim, gyermekeim, térjetek vissza mennyei atyátokhoz! Térjetek meg! Térjetek meg gyorsan ti, „az Úr felkentei!” Gyerünk, szeretett gyermekek, távozzatok a babilonból, térjetek vissza az akolba, ahol Atyátok vár rátok, hogy övéivé tegyen benneteket az örökkévalóságig.
_10_ A világ útjai tele vannak csapdákkal. Az emberek vére van ontva a Földre, az ember gonosszá vált, saját céljára, kicsinyes hatalomra vágyása miatt öli meg testvéreit. Bizony mondom nektek, emberek: a megtérésetekhez kiszabott órák majdnem lejártak. A halál hurrikánja északról délre, keletről nyugatra terjed! Figyelmeztetlek, emberek: a világ dolgainak ideje lejárt! Ne legyetek oly merészek, hanem készüljetek fel az új Földre. Ámen!!!

<8/ÍS>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – GLYNDA LINKOUS (USA) + LUZ DE MARIA (ARGENTINA)

_1_ K922_ GLYNDA_ 13/2/23_ Gyermekeim háború jeleit látják Amerika küszöbén. Szörnyű háború lesz, gyermekeim, de ne féljetek, mert azok közületek, akik odaadóak vagytok hozzám - igazán odaadóak, védve lesztek, és nagy kegyben és kegyelemben részesültök. Nem lesztek sokáig a földön. Tegyetek bizonyságot rólam, amíg még van időtök. A közelgő háború mindent megváltoztat, minden más lesz, mint ahogyan ti ismeritek, és nem csak Amerikában, hanem az egész világ fogja tudni a változást, amikor Amerika térdre esik.
_2_ A törvénytelenség és a pusztulás pusztítja a földet, és minden, ami jó, elpusztul. A szépsége, a gazdagsága, a gyönyörű városai. Az ellenségek ide fognak özönleni, és mindent elvisznek, amire vágynak, és útközben ölnek. Ezt hozza a háború. Több lesz a szomorúság és a bánat. Gyermekeim, minden áron kerüljétek el a bűnt ebben az időben, és ha vétkeztek, gyorsan térjetek meg, mert nem tudjátok távozásotok idejét. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok elveszett szeretteitekért. Jézus
_3_ K923_ GLYNDA_ 14/2/23_ Gyermekeim, ne aggódjatok amiatt, hogy hol vagytok, vagy hol nem vagytok jelenleg. Vagy talán nem vagyok elég erős ahhoz, hogy más helyre költözzelek benneteket? Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy megvédjelek, bárhol is vagytok? Mint ahogy megvédtem a három héber férfit? Hol van a bennem való hitetek, gyerekek? Igaz, hogy a földjeitek, országaitok hamarosan veszélyesebbek lesznek, mint valaha. Az is igaz, hogy sokan közületek nem maradnak ezen a Földön, amikor ez megtörténik, mert sokakat hazahívok, akiknek a munkája itt már majdnem kész.
_4_ Azoknak, akik még maradnak, van tennivalójuk és tökéletesíteni valójuk. Miután befejezték, hazahívják őket is. Ne hagyjátok, hogy az ellenség megijesztsen azzal, ami jön. Bár sok haláleset lesz bőven, tudjátok, mit mondtam nektek. Tudjátok, hogy jól meg tudlak védeni benneteket. Tudjátok, hogy az én dolgaimmal foglalkozzatok a Földön. Csináljatok rá időt. Dolgozzatok, amíg még nappal van. Jézus
_5_ K924_ GLYNDA_ 2/15/23_ Gyermekeim, akik hallgatnak a szavaimra, tudnak a közelgő háborúról. Sok hitetlen is tudja, hogy háború közeleg. A hitetleneknek nagyon kell félniük a háborútól, de az én gyermekeim, akik szorosan együtt járnak velem, nem. Használjátok ki a hátralévő időt, gyermekeim, mert gyorsan közeleg az éjszaka, amikor már nem lehet munkát végezni. Ne vesztegessétek a hátralévő időt, mert sok lélek és nagyszerű jutalom forog kockán. Tegyétek félre az apró vitákat és a felesleges szórakozást, és koncentráljatok a fontosra. Ne hagyjátok, hogy a fennmaradó idő veszendőbe menjen. Jézus
_6_ K925_ GLYNDA_ 2/16/23_ A háború nem ismerős terület a gyerekeim számára Amerikában. De ti képesek vagytok vele szembenézni, ahogyan más nemzetekben élő gyermekeimnek is szembe kellett nézniük vele. Sok szomorúságot és sok elmélkedést hoz magával. Amikor a házaitokból a kilátás tele van halottakkal az utcáitokon, másképp fogtok nézni az életetekre. Másképp fogtok nézni az örökkévalóságra. Semmi sem véletlen, amikor a halál az ajtótok előtt áll.
_7_ Övezzétek fel derekatokat, gyermekeim, és legyetek készen mindarra, amit látni fogtok, mert én ezeken keresztül tanítlak titeket. Nagyszerű kinyilatkoztatással foglak megvilágosítani benneteket a halálon és a pusztuláson keresztül, amely körülvesz benneteket, akik abban az időben a Földön maradtak. Ne halogassatok, mert sok a tanulnivaló. Nem minden lesz rossz e háborút követően. Jézus
_8_ K926_ GLYNDA_ 2/17/23_ Sok gyermekem arra koncentrál, hogy felkészüljön az elkövetkezendőkre. Élelmet, fegyvert és egyéb dolgokat gyűjtötök. De mi a helyzet a hitetekkel, gyerekek? Mi a helyzet a belém vetett hitetekkel? Azt is növelitek? Én fölötte állok az eljövendő élet és halál, jólét és szenvedés felett. Készítsétek fel, amire igazán szükségetek van, gyermekeim. Amikor felkészítettétek a belém vetett hiteteket, én gondoskodni fogok a szükségleteitekről. Jézus
_9_ K927_ LUZ DE MARIA_ 14/2/23_ Szívem szeretett gyermekei: ÁLDALAK TITEKET, VÉDELMEZLEK, SEGÍTEK... Gyermekek, a föld négy szegletét a szent Mihály arkangyal és légiói védik. A menny seregei őrzik az egész emberiséget, és várják valamelyik emberi lény hívását, hogy védje meg és mentse meg őt az ördögtől. A KÉSÍTÉS AZ EMBERISÉG KÖZÖTT VAN. TÖBBEN VANNAK AZOK, AKIK KÍSÉRTÉSBE ESNEK, MINT AZOK, AKIK AZ ISTENI FIAM IRÁNTI SZERETETBŐL ÉS SZEMÉLYES LELKI NÖVEKEDÉSÜK ÁLTAL ELLENÁLLNAK.
_10_ Megdöbbentő, hogy olyan ember is keresi a bűnt, aki nincs megkísértve. A lelkek állapota súlyos ebben a nagyon nehéz pillanatban, amelyben éltek. A férfiak tiszteletlensége a nőkkel vagy a nők tiszteletlensége a férfiakkal szemben súlyos és elérte a tetőfokát.  Kevesen vannak, akik hűségesek Isten Fiamhoz, és menekülnek a kísértés elől, hogy ne váljanak a bűn áldozatává. SZERETETT GYEREKEK, PILLANATNYILAG ABBAN A HELYZETBEN VAGYTOK, AMIT MEGJÖVENDÖLTEM, HOGY ENNEK A GENERÁCIÓNAK MÉG BE KELL TELJESÍTENI. A Szentháromság az  ő irgalmával hat az emberiségre, és megparancsolja neki, hogy imádkozzon, dolgozzon és cselekedjen igazságosan, hogy csökkenjen a [János] Jelenések beteljesülésének intenzitása.
_11_ LEGYETEK HÁLÁSAK, GYERMEKEK, IMÁDKOZZATOK, TEGYETEK BŰNBÁNATOT ÉS KÍSÉRJÉTEK ISTEN FIAMAT A LEGSZENTEBB OLTÁRI SZENTSÉGÉBEN. Nagyon jól tudjátok, hogy egyes próféciák nem függnek az emberiség válaszától. Azoknak be kell teljesülniük, hogy minél több lélek legyen megmentve. Gyermekeim, eljön a sötétség órája, amikor az emberiség megérzi bizonyos nemzetek hatalmát maga felett. A fegyverek elnyomása növekszik, a gyermekeim pedig szenvednek. Ó, a siránkozás ideje! Ó a bánat ideje! Ó, a gonoszság kora! Gyerekek, imádkozzatok, titeket hívlak, nem másokat. Nem a halottakat hívom, akik nem hallgatnak, hanem titeket, akiket imára hívok:
_12_ Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. (vö. Ézsaiás 6:3). Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Őrizzétek meg a belső békéteket, Isten gyermekei vagytok, semmi sem zavarhat benneteket, csak ha megengeditek. Legyetek szilárdak a hitben, legyetek a béke és a testvériség alázatos teremtményei. Gyermekek, a távolinak tűnő hatalmak nagyon közel lesznek a kontinensek között. Fájdalom és félelem pillanatai ezek, de Isten Fiam gyermeke nem fog félni, mert a Szent Mihály arkangyal, a Szent Gábriel arkangyal és a Szent Rafael arkangyal itt vannak, hogy segítsenek nektek bármikor.
_13_ ÁLDÁS LESZ AZ ISTEN FIAM GYERMEKEIN, HOGY A FÉLELEM NE VEGYEN ERŐT RAJTUK NE IRÁNYÍTSA AZ ELMÉJÜKET. A szívből jövő imádság és az eucharisztikus ünnepségeken való részvétel nagy lelki haszonnal jár. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok egy olyan Amerikáért, amely veszélyben van. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok Peruért, amely a földrengésektől szenved. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok minél több ember megtéréséért, hogy Istennél találjanak menedéket. Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok. Fogadjátok anyai áldásomat. Szeretlek benneteket, szívem gyermekei, szeretlek titeket. Anya, Mária

<9/ís>

KÉSZÜLŐDÉS – <VORBEREITUNG> (NÉMETORSZÁG)

_1_ V41_ 23/2/2_ Az Antikrisztus pusztítani jön! Atyaisten: Gyermekem. Földetek oly sok részének elpusztulása most következik. A hatalmon lévők egyetértettek abban, hogy terveik számára az a legegyszerűbb, ha pusztítást, félelmet és szorongást visznek véghez végső terveik megvalósítása érdekében. Jézus: Még sok szenvedést kell elviselnetek, mielőtt Atyám hozzátok küld engem, a ti Jézusotokat, aki annyira szeret benneteket, de minél többet és minél szívesebben imádkoztok hozzá, annál enyhébb lesz az eljövendő idő. Az Antikrisztus pusztítani jön, de megmutatja a hazug oldalát, amit nagyon sokan nem fognak felismerni.
_2_ Atyaisten: Ő, a gonosz fia, köztetek van, és világotok vezetőivel együtt kovácsolja a pusztítás terveit, de: Fiam, a ti Jézusotok is eljön, hogy felemelje mindazokat, akik igazán odaadóak hozzá. De minden képmutató szív elpusztul. Gyerekeim, nagyon rövid időtök van hátra. Használjátok ki őket a felkészülésetekhez. Legyen annyi étel, ital készlet a házatokban, hogy hosszabb ideig kitartson. Az éhség ideje rátok fog jönni, de ez az idő nem tart sokáig.
_3_ A Figyelmeztetés után, szeretett gyerekek azt fogják gondolni, hogy pihenőidő lesz, de nem lesz. Csak úgy tűnik, mert a gyerekeim képtelenek lesznek osztályozni, felértékelni az átélteket, és (egyelőre) át kell állítani magukat, mielőtt újra folytathatják a mindennapjaikat. Sok mindent említek, de ez nem minden. Azok, akik nem élik túl a figyelmeztetést, sokkot okoznak másoknak. Nem értik meg, hogy mi miért van, és ezt nem fogják tudni megmagyarázni.
_4_ Egyfajta sokkhatás alatt lesznek, amin „túl kell tenni nekik”. Sok mindent mondok, de ez nem minden. Gyerekeim, készítsetek elegendő mennyiségű ételt, vizet erre az időre, mert szükségetek lesz rá. Mindig legyenek otthonotokban a szükséges élelmek, így sem a figyelmeztetés, sem a gonosz által tervezett gonoszságok nem hagynak üres kézzel titeket. Ahol hiány, szegénység van, ott túl keveset tárolhatnak. Én, atyátok gyarapítom az élelmeteket, vizet, de fel kell készülnötök arra, ami most következik.
_5_ Imádkozzatok, drága gyermekek, békéért az országotokban! Imádkozzatok, szeretett gyermekeim, imádkozzatok. A háborút akarják rátok hozni, mint megoldást az elit gonosz terveire. Ahol szenvedés, nehézség, hiány és túlélési küzdelem uralkodik, ott az emberek maguk is elfogadják a gonosz mentési szalmaszálait a kapaszkodásra, ő pedig béketeremtőként mutatja be magát. Megoldásokat hoz nektek, hogy szenvedéseitek és nehézségeitek véget érjenek, de legyetek figyelmesek: mert aki megoldást ad és hoz nektek, éppen az lesz, aki korábban ellenetek fordult, elárult benneteket!
_6_Nagyon szeretem gyermekeimet, és ezért küldik Szent Angyalaimat, hogy felemeljék azokat, akik "fogságban" vannak háborús övezetekben, azaz: Szent Mihály arkangyal minden mennyei seregével együtt kiáll értetek, és egyetlen igazán hűséges gyermekem sem veszik el az ellenfél számára. Szent Angyalaim felemelnek (elvisznek) benneteket, és a lelketek a Mennyek Királyságában lesz. Ott fog élni örökké, és dicsérni fog engem, a Magasságos Istent.
_7_ Mindazok a gyerekek el fogják nyerni az örök életet, akik hűségesek maradnak hozzám, és nem inognak. Nem szabad engedni és soha nem engedni alávetni magatokat a gonosznak, bármit is jelentsen ez a földi életedre nézve: csak a hozzám és a fiamhoz hű lélek lesz felemelve és nyeri el az örök életet! Akik megmenekültetek a háborútól: imádkozzatok szenvedő testvéreitekért.
_8_ Nagy szükségük van az imáitokra! A háború nem lesz széles körben elterjedt, még akkor sem, ha ez az Antikrisztus kívánsága. Védő atyai kezem a földetek sok részén fekszik. Az én védelmem különleges ott, ahol különleges ima van. Imádkozzatok tehát szívvel, bensőségesen, mélyen és hűségesen. A hitetek próbára lesz téve ezekben a napokban, és valóban hűségesnek és állhatatosnak kell lennetek. Eljön a fiam, és ez az idő nagyon közel van, de ne keverjétek össze, ne tévesszétek össze ŐT azzal, aki csak megtéveszteni fog benneteket. 
_9_ Csak azok ismerik fel, akik szilárdan Jézusban vannak. De sokan követik őt és elpusztulnak. Én, a ti Mennyei Atyátok figyelmeztetlek benneteket: Maradjatok az imában, nehogy elvesszétek a lelketeket. Ne féljetek, mert angyalaim készen állnak. Nem számít, mit hoz rátok a gonosz: Én, a ti mennyei Atyátok, örök életet adok nektek, ha hűségesek és odaadóak maradtok hozzám. Az idő rövid, legyetek kitartóak, ne várjatok a jelekre, mert azok már ott vannak!
_10_ Imádkozzatok és könyörögjetek, és változzatok meg jobbakra imádságaitok és könyörgéseitek által! Minden imával enyhítést hoztok, amikor buzgón imádkoztok, és minden buzgó imával megváltoztatjátok és meghiúsítjátok a gonosz terveit. Különösen a legszentebb Istenszülő és Szűz Mária rózsafüzérei tartjátok távol a háborút és kitaszítjátok a háborút! Használjátok hát őket, szeretett gyermekeim, hogy enyhítsétek a rátok váró pusztulás mértékét.
_11_ Imádkozzatok a megtérésért! (*) Minél több megtérő ember lesz, annál jobban fog enyhülni minden. Minél több a megtérő, annál nehezebb lesz a gonoszok dolga! Minél több a megtérő, annál könnyebb lesz nektek, szeretett gyermekeim. Ámen. Imádkozzatok és tartsatok ki. Ámen. A ti mennyei Atyátok, a Magasságos Isten. Ámen. Az Atya parancsára ennek az üzenetnek csak kivonatait közöljük itt, és ajánlja, hogy olvassuk újból az általa régebben adott üzenetet <20/v9 - VE/6> mely az ITTENI MENÜBEN a VÉGIDŐK EZEK helyen van.

<10/ís>

LEARY ÜZENETEK – VÁLOGATÁS

_1_ R767_ 23/2/8_ Jézus ezt mondta: „Népem, a farizeusok kritikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen ételeket ehetnek. Azt mondtam nekik, hogy nem számít, mit eszik az ember, hanem azok a rossz dolgok szennyezik be embert, amelyek a beszédéből fakadnak. Mindezek a gonosz dolgok a szívetek szándékaiból fakadnak, és a szabad akaratotok jóváhagyja őket. Ezért kell gyakori gyónásra járnotok, hogy megtisztítsátok a lelketeket minden bűntől, így mindig készen álltok arra, hogy találkozzatok velem az ítéletetekkor. Önkontrollal kell rendelkeznetek a bűnös tetteitek felett, és uralkodnotok kell minden függőség felett. A gonoszok a függőségek által irányíthatnak benneteket. Forduljatok el, távozzatok hát el tőlük, és hagyjátok abba a függőségeket és a bűnös alkalmakat.
_2_ R768_ 23/2/9_ Jézus ezt mondta: A Genezis első olvasatában olvashatjátok, hogy egy bordát vettem Ádámtól, hogy társa legyen Évában. Ő lett az első anya, és én adtam Ádámnak, hogy a férfi ne legyen egyedül. Ezzel befejeztem teremtésemet, mert már biztosítottam egy hímet és egy nőstényt az összes állat közül. A férfi tehát elhagyja szüleit, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő olyan lesz, mint egy test. Az evangéliumban láttatok egy anyát, akinek gyermeke volt, akit megszállt egy démon. Erős hite volt, amikor azt mondtam neki, hogy nem helyes a gyerekek ennivalóját adni a kutyáknak.
_3_ Azt mondta, még a kutyák is megeszik a gyerekasztal alól a maradékot. (Márk 7:27-28) Ilyen hitért gyógyítottam meg a lányát a démontól, bár távol volt tőlem. Emlékszel, a római százados szolgája szintén még akkor is meggyógyult, amikor az illető távol volt. (Lukács 7:6-8) Ha az emberek erősen hisznek az én csodáimban, akkor akár messziről is meg tudom gyógyítani beteg embereiket. Tehát higgy bennem, hogy meg tudom tenni a lehetetlent mindenkiért, aki hisz abban, hogy meg tudom gyógyítani őket. Hallottad, hogy egyes sztárok eladják a lelküket az ördögnek a hírnévért és vagyonért ebben az életben.
_4_ Az ára az, hogy életük végén öngyilkosságot kell elkövetniük. Ezért kell a Szent Mihály-ima hosszú formáját imádkoznod, hogy ellensúlyozd e démoni megnyilvánulások gonosz befolyását. Jézus ezt mondta: Embereim, nem meglepő, hogy Biden megengedte ennek a kínai kémballonnak, hogy az országotokon keresztül utazzon, mielőtt végül lelőtték az Atlanti-óceán felett. Kínának van egy flottája ezekből a kémballonokból, és más nemzetek fölé is küldik őket. Emlékszel, hogyan lőtték le az U-2-es repüléseteket Oroszország felett kémkedés miatt.
_5_ Hadseregeteknek azonnali lépéseket kell tennie, mint Oroszország tette, és le venni ezeket a léggömböket, hogy megállítsátok a kémkedést. Imádkozzatok, hogy az embereitek helyesen cselekedhessenek a jövőbeni léggömbökkel kapcsolatban. Lehet, hogy EMP-bombákat küldenek, hogy megsemmisítsék az elektromos hálózatot, vagy vírusokat küldhetnek ezekben a kémballonokban. Jézus azt mondta: Dollármilliárdokat küldötök, katonai fegyvereket és pénzt egy korrupt ukrajnai diktatúrának.
_6_ Az ti országotokat nem fenyegeti Oroszország, de mivel bizonyítékok születnek arról, hogy felrobbantottátok az Oroszország és Németország közötti gázvezetéket, Oroszország hadat üzenhet Amerika ellen. Aggódnotok kell amiatt is, hogy Kína erőszakkal elfoglalja Tajvant, és ez több ok Tajvan felfegyverkezésére, ahol egy ilyen kínai hatalomátvétel komoly veszélyt jelentene a gazdaságát működtető számítógépes chipek kínálatára nézve. Nehéz bízni Bidenben, ha Kínával harcol Tajvanért, mert dollármilliókat vett el Kínától. Imádkozzatok Tajvan védelméért, mivel Kína katonai hatalomátvétellel fenyeget.
_7_ Jézus: Most tanúi voltatok annak, ahogy Kína és az Egyesült Államok közösen létrehoztak Covid 2 vírust, amely veszélyezteti az életeteket. A gyógyszerészeitek mérgező vakcinákat állítottak elő, amelyek nem állítják meg a Covid vírust, és a tüskefehérjéket ténylegesen emberek megölésére használják. Minél több boostert (erősítőt) szednek be az emberek, vagy kényszerítik őket a szedésre, az immunrendszeretek annál kevésbé fog megvédeni benneteket. Ezek a gyógyszerészek milliókat kapnak a ti adópénzeitekből, hogy tönkretegyék a katonai és orvosi embereiteket, akik kénytelenek bevenni ezeket a felvételeket. Ezért hal meg sok fiatal szívproblémák miatt.
_8_ Utasítsatok el minden olyan mRNS-oltást, amelyet arra terveztek, hogy megöljön és csökkentse a népességet. Jézus: A nagyböjt az ima, a vezeklés ideje, és a gyóntatás ideje, hogy meggyógyítsátok lelketeket a bűneitektől. Korábban már említettem, hogy szerdán és pénteken többet böjtölhettek ételből és húsból. A böjt egy módja annak, hogy edzi a szervezet táplálék iránti vágyát, hogy kordában tartsa azt.
_9_ A böjt egyesíti testeteket és lelketeket étvágyatok és szenvedélyeitek feletti irányításban, amelyeket vissza tudtok tartani. Tervezzetek valami extra spirituális olvasmányt a nagyböjt idején. Segítsetek az embereknek irgalmas cselekedeteitekkel és imáitokkal a szegényekért és a tisztítótűzben élő lelkekért. Emlékezzetek minden nap a négy rózsafüzéretekre, a szentmisével és az Irgalmasság koronája imával együtt. Ha mindezeket az Irántam és a felebarátaitok iránti szeretetből teszitek, akkor olyan nagyböjtben részesülhettek, amely hasznára válik a lelketeknek.
_10_ R769_ 23/2/10_ Jézus: A Teremtés könyvének első olvasatában azt olvassátok, hogy az ördög hogyan használja fel a bűnre való gyengeségeteket, amelyet Ádám okozott, hogy bűnre csábítson. Rám kell összpontosítanotok, és az én kegyelmeimért kell fordulnotok, hogy elkerüljétek a bűnt és az ördög kísértését. Tudom, hogy földi étvágyatok és szenvedélyeitek miatt gyengék vagytok megvédeni magatokat a bűnbeeséstől. Még ha bűnbe estek is, bűneitek bocsánatát elnyerhetitek a gyónásban. A Tízváros evangéliumában (Mk 7:31-32) ez a pogányok vidéke volt. Sok nemzsidóval kerültem szembe, akik a saját isteneiket imádták.
_11_ Egy süketnémát hoztak hozzám, megérintettem a fülét és a nyelvét, és azt mondtam, hogy 'Ephheta', ami azt jelenti, hogy 'nyílj meg'. Ekkor a férfi tudott beszélni és visszanyerte a hallását. Ezek a csodák segítették a pogányokat abban, hogy higgyenek szavaimban, és néhányan az Én utamra tértek. Bízzatok csodáimban és kegyelmeimben, hogy szent életet élhessetek, felkészülve ítéletetekre.” Jézus: Köszönöm azoknak az embereknek, akik eljönnek a mindennapi misére, és vannak, akik még imádni is jönnek engem a monstrancióban.
_12_ Néhány hívőt arra vezettem, hogy menedékhelyet állítsanak fel a közelgő nyomorúság idejére. Látni fogjátok híveim üldözőit, és ez a latin szentmisén részt vevő ostyákkal kezdődik. Egyes liberálisok terroristáknak neveznek benneteket, hogy rossz hírnevet adjanak. Amikor életetek veszélybe kerül, menedékhelyeimre hívom hűségeseimet, ahol angyalaim láthatatlan pajzsot helyeznek rátok. Ha már az Antikrisztus nyomorúsága alatt menedékemben lesztek, akkor egy papot kérek, vagy az angyalaim biztosítanak nektek napi szentáldozást.
_13_ Szükségetek lesz egy monstranciára a menhelyemen. Ez azért van, hogy egy nagy, megszentelt ostyát egy monstranciába helyezhessetek, így minden menedékhelyen örökimádatot végezhessetek. Éjjelre-nappalra ki kell osztanotok az imádati órákat, így minden tevékenységetekben veletek vagyok. Közeledik a nagyböjt, és most beilleszthetnétek az imádó órákat, mint az egyik extra módot arra, hogy tiszteljetek és dicsérjetek engem. Legyetek hálásak, hogy valódi jelenlétemmel mindig veletek vagyok.
_14_ R770_ 23/2/11_ Jézus: Mivel Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának fájáról a tiltott gyümölcsből, ki lettek zavarva az Édenkertből, hogy ne ehessenek az Élet fájáról. (Ter 3,24) „Kiűzte az embert; és az Édenkerttől keletre elhelyezte a kerubokat és a lángoló kardot, amely minden irányban megfordult, hogy őrizze az Élet Fájához vezető utat. Ez miatt Ádámnak meg kellett művelnie a földet, hogy legyen élelme. Ez az oka annak, hogy mindannyian örököltétek Ádám eredendő bűnét és saját bűneiteket.
_15_ Az evangéliumban a hét kenyérből és néhány halból álló második szaporításról olvashatjátok, hogy 4000 ember jóllaktt belőlük. Hét kosárnyi maradék törmeléket gyűjtöttek össze, miután mindenki jóllakott. Ezek a kenyérszaporítások előfutárai annak a szentáldozásnak, amelyet az utolsó vacsora első szentmiséjén adtam. Látjátok a Testemmé és Véremmé átlényegült kenyér és bor felajánlását, amely minden szentmise felszentelésénél megismétlődik. Örvendjetek, hogy a szentáldozás vételében rátok hagytam a valódi jelenlétemet.
_16_ Jézus: Megengeditek Kínának, hogy katonai kémlégbalonokkal kémkedje a hadseregeteket. Engedélyezitek Kínának, hogy felvásárolja a mezőgazdasági területeiteket a katonai mezők mellett. Megengedi Kínának, hogy kereskedelmi fizetési hiányatokat arra használja fel, hogy kiépítse ellenetek és Tajvannal szembeni védelmét. Ahelyett, hogy Kínából vásárolnátok dolgokat, vissza kellene hoznotok a munkahelyeiteket Amerikába, és meg kell akadályoznotok, hogy ellopják titkaitokat a védelmi fegyverek gyártása terén.
_17_ A ti nagyvállalataitok gyártják a termékeiteket Kínában, és rabszolgamunkát használnak a dolgok olcsóbbá tételére. Kína a legrosszabb ellenségetek, úgyhogy ne fizessetek nekik azért, hogy fegyvereket gyártanak ellenetek. Imádkozzatok, hogy megállíthassátok mindazt a gonosz dolgot, amit Biden tesz az országotok lerombolása érdekében. Készüljetek fel menedékhelyeimre, amikor a gonoszok üldözni fogják a hűségeseimet.
_18_ R771_ 23/2/12_ Jézus ezt mondta:. Sokan nem tartanak temetési szentmiséket, és csak egy sír melletti szolgálatot tartanak az elhamvasztott maradványokkal. Vannak, akik csak hamut szórnak, és még sírkő sincs, amely emlékezne valakit az elhunyt életére. A földi testeteket jobban kellene tisztelni a meghaláskor, ahelyett, hogy csak pénzt akarnátok megtakarítani. Pénzt tudtok találni mindenféle földi örömötökre, ezért költsetek egy kis pénzt egy megfelelő temetésre. A legtöbb lélek nem jut egyenesen a mennybe, ezért misére és imára van szükségük, hogy kijussanak a tisztítótűzből.
_19_ Ezért ne felejtsetek el hagyni szentmisét bemutatni az elhúnyt ember lelkéért. Jobb lenne áhítatot, tiszteletet adni valaki testének úgy, hogy nem hamvasztják el. Szükség van egy sírkőre vagy táblára is, amely megjelöli, hol van eltemetve az illető személy. Az év különleges napjain eljöhettek és imádkozhattok az illető lelkéért, amikor van hova mennetek a temetőben, hogy megemlékezzetek róla. Tiszteljétek tehát a személy testét és életét közöttetek azzal, hogy megfelelő temetést adtok az embereknek anélkül, hogy elhamvasztanátok.
_20_ R772_ 23/2/13_ Jézus: A Teremtés könyvében látjátok, hogy Káin hogyan ajánlhatta fel nekem terményei legjavát, amikor Ábel a legjobb állatát adta áldozatul. Amikor Káin látta, hogy Ábel áldozatát jobban fogadom, Káin féltékeny lett, és kitöltötte haragját Ábelre, és megölte őt a mezőn. Káint azzal büntették, hogy vándornak kényszerítették anélkül, hogy a talajból termeszthetett volna. Ezért kell az életetekre figyelmesen néznetek, hogy az Irántam és a felebarátaitok iránti szereteteteket a tetteitekben is meg kell élnetek, és nem csak a szavaitokban.
_21_ A rövid evangéliumban azt mondtam az embereknek, hogy nem adok nekik jelet, mert életem és tetteim a mennyei Atyám iránti engedelmességemnek a jelei. Szeretnék tetszeni Atyámnak, mint Ábel, és nem a farizeusoknak. Hamarosan eljön a nagyböjt, ezért most inkább összpontosítsátok elméteket és tetteiteket a böjtre és az imára. Jézus ezt mondta: Népem, amikor azt mondtam nektek, hogy egyik katasztrófa lesz a másik után, nem tudtátok elképzelni, hogyan fog ez megtörténni. Apránként rájöttök, hogy az egy világrnd emberei szándékosan szabotálják az infrastruktúrát.
_22_ A hírekben arról értesültök, hogy a vasutak szabotázsa vonatbaleseteket okoz (tavaly 1700). Több tucatnyi tűzesetről hallottatok az élelmiszer-feldolgozó központokban. Volt egy hibátok, amely egy napra leállította a repülőjáratokat. Problémáitok voltak a naftával. Hallottatok néhány olyan esetről, amikor a vízkészleteteket megmérgezték. Voltak szabotálásaitok a villanyáram elosztóberendezésein, ami áramkimaradásokat okozott. Mindezekkel a fenyegetésekkel az egy világrend emberei igyekeznek lebuktatni titeket, és ez hatással van az utazásaitokra, az élelemre, az üzemanyagokra és a vízre.
_23_ Az utóbbi időben négy kémballonos incidens miatt nyugtalankodtatok. A Covid-vírusokat és vakcinákat is úgy tervezték, hogy csökkentsék a lakosság számát. Ne félj, népem, akármilyen eseményeket okoznak is a gonoszok, mert akkor is meg foglak védeni benneteket, ha a menedékem biztonságába kell hívnom. Angyalaim megvédenek benneteket a menedékhelyeimen, és megsokasítom élelmeteket, vizeteket és a tüzelőanyagotokat a túlélésetek érdekében. Mindig veletek leszek az Eucharisztiámban a ti állandó imádataitok során, amikor mindennap szentáldozást nyújtok nektek egy paptól vagy angyalaimtól a menhelyemen a nyomorúság idején.
_24_ R773_ 23/2/14_ Jézus: Fiam, kíváncsi voltál, miért hoztam le az özönvizet a földre, hogy mindenkit megöljek, kivéve Noét és családját, akik hűek voltak hozzám. Néhány Szentírás-tudósotok a nefilim óriásokról beszél, akik olyan démonangyalok utódai voltak, akik nőszemélyekkel szexeltek. Ezek az óriások elpusztultak az vízözönben. Több ilyen óriás jelent meg az özönvíz után, mint például Góliát, de segítettem az izraelitáknak, hogy elpusztítsák őket a csodáimmal. Ezek a bizonyos démonok örökre a pokolba lettek zárva, így nem tudták ezt újra megtenni. Az evangéliumban van még egy kérdésed Heródes és a farizeusok rossz kovászával kapcsolatban.
_25_ Figyelmeztettem népemet, hogy kerüljék a földies viselkedést és a gonosz tanításait, ahogyan megértettétek a korrupciót és a büszkeség bűneit. A szeretet új kovászát képviselem, mint akkor is, amikor a kenyeret és a halat szaporítottam, hogy tápláljam az embereket a pusztában. Az én szeretetemben (krisztusi szeretet) tanítottam apostolaimat egy új életmódra, és most az én utaimat kellett követniük, mert azért jöttem, hogy beteljesítsem Mózes törvényét. Ádám bűne miatt az ember hajlamos a bűnre és a romlásra, de meggyógyulhattok az én megbocsátásomban a gyónásban, hogy megszenteld magad, életszentségben tartsd magad. Bízzatok az én védelmemben a gonoszok ellen.

<11/ÍS>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – GLYNDA LINKOUS (USA) + LUZ DE MARIA (ARGENTINA)

_1_ K928_ LUZ DE MARIA_ 8/2/23_ Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: AZ ÖLEMBEN TARTALAK BENNETEKET, HOGY BIZTONSÁGBAN LEGYETEK. Tegyétek kezeteket az enyémbe, és Isten Fiamhoz vezetlek benneteket. Fogadjátok el Isten Fiam Szeretetét, hogy tanúságot tegyetek az őrá hasonló cselekvésről. Éljetek testvériségben, ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, akik nagy tanítókként nagyon könnyen beszélnek Isten nevében, és egyben fehérre meszelt sírok voltak [Mt 23, 27-32].
_2_ A megtérésnek ez a sürgető ideje annak a sebességnek a jele, amellyel próféciáim beteljesülésének legerőteljesebb eseményei közelednek. Mennyire fogjátok bánni életetek minden elvesztegetett másodpercét, amikor nem léptetek valódi egységre az Atya házával anélkül, hogy felnyitottad volna a Szentírást, és nem fedezted volna fel minden szavában Isten szeretetét, amelyre minden pillanatban el vagy hívva! Szeretett gyermekeim, A SZELLEMI NÖVEKEDÉSNEK ELSŐRENDŰNEK KELL lennie, megtért, meggyõzõdött gyerekeknek kell lenni, hitben és testvériségben élni.
_3_ Ez a pillanat sürgős az emberiség számára, a nagy erejű természeti események megérkezése előtt, amelyeket még eddig sosem láttunk, bár ez az Anya bejelentette őket. Ez az idő sürgős a hatalmak közötti állandó háborús fenyegetésekkel szemben. ÚJRA JÖN A PESTYS, be kell szereznetek, amit Isten akaratából kaptatok, hogy szembenézzetek a betegségekkel. Legyen körömvirágod a bőrre, szükséges, hogy a legkisebb bőrtünetnél se felejtsd el használni.
_4_ Minden nap vigyen fel egy kis mennyiségű irgalmas szamaritánus olajat (*)bőrötökre. Számos ország lesz tanúja felülről jövő jeleknek, amelyek megrázzák az emberiséget. Vannak, akik félelemből megpróbálnak kibékülni Isten Fiammal, de aztán elragadják őket... Azokban az országokban, ahol ezeket a jeleket megfigyelik, az emberek szenvedni fognak a természettől vagy közvetlenül a háborútól. Az emberiség társadalmi, vallási és politikai megrázkódtatásokba bonyolódik, megélhetésért küzd, elmerül a hétköznapokban, rohan a szakadékba, és ennek az Anyának nagy fájdalmai vannak...
_5_ Istenfiam templomába egyszerre hatol be a legsűrűbb és legvékonyabb köd, ami összezavarja Isten népét és szakadásig tartó megosztottságot okoz. Szívem szeretett gyermekei, térjetek meg késedelem nélkül, a lerövidített napok megmutatják kinyilatkoztatásaim súlyosságát, hogy úgy döntsetek, hogy inkább Isten Fia vagytok, és kevésbé a világé. Gyerekek, a legsúlyosabb nélkülözést fogjátok megtapasztalni, KÉSZÍTSÉTEK FEL MAGATOKAT SZELLEMILEG, UTÁNA ANYAGILAG. Irgalmasság, bűnbánat, megbocsátás, ezek lesznek az emberi teremtés könyörgései.
_6_ És végül meghallgatnak, a Végtelen Irgalom fogad majd titeket, és akkor újra látni fogjátok a Földön, hogy újra kicsírázik az étel. SZERETETT GYEREKEK, VEGYETEK RÉSZT HAMVAZÁSI ÜNNEPSÉGBEN, BELÉPTEK A BÖJTI IDŐSZAKBA. KIVÉTELESEN JÖJJETEK EL ERRE A HAMVAZÓSZERDAI MISÉRE. Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Finnországért, megrendül. Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Panamáért, ez remeg. Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Mexikóért, ez az ország reszket.
_7_ Imádkozzatok, gyerekek, imádkozzatok, az ég jelet küld gyermekeinek. Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok Chiléért, mert földrengés sújtja. Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok a egyházból jövő hírek előtt, imádkozni hívlak benneteket. Szívem szeretett gyermekei: Imádkozzatok bűnbánó és megalázott szívvel. Nem hagylak el benneteket, legyetek a jóság teremtményei. Áldalak benneteket, veletek maradok. Mária anya
_8_ K929_ GLYNDA_ 18/2/23_ // 28/1/11_ Amint vetettetek, úgy arattok, gyermekeim. Vigyázzatok, hogy a szavaitok és a másokkal való bánásmódotok igazlelkűek és jó hírűek legyenek, mert most elkezdek viszonozni, kifizetni minden jót és rosszat, amit tettetek. Ha rosszat tettél, térj meg. Ha jót tettél, jóval jutalmazlak. Gyermekeim túl sokáig vacakoltak e világ útjain, ahelyett, hogy rám szegeznék tekintetüket.
_9_ Sokan közületek jobban törődtök a saját hírnevetek virágzásával, mint az enyémmel, és erőfeszítéseitek miatt eső nélküli felhőkként fogjátok találni magatokat, mert nem tudom megáldani azt, ami nem tőlem való. Azok közületek, akik elfordultak tőlem a világ felé, tudjátok, hogy közel van ítéletetek napja, és mindaz, amit tettetek, hamarosan visszajön a fejetekre. Nem tiszták a kezeitek, és nem tisztult meg a szívetek az én megtisztító tüzemben, mert úgy döntöttetek, hogy nem maradtok ott, ahova elhelyeztelek benneteket, hanem a saját utaitokat járjátok.
_10_ Jaj nektek, akik lépéseiteket saját magatok tervezitek, és saját terveiteket követitek az elkövetkező napokban, mert nem fogjátok tudni, hová fussatok, amikor ítéletem az életetekre kezd esni. Jaj nektek, akik más isteneket hívtok segítségül, és bennük bíztok, mert nem azok tudnak megmenteni vagy megszabadítani az eljövendőtől. Jaj nektek, föld lakói, mert a Sátán nagy haraggal szállt le hozzátok, és közel a vég. Jaj nektek, akik hazugságokat prófétáltok, és félrevezetitek gyermekeimet, mert ti magatok is be lesztek csapva.
_11_ Amint vetettél, úgy arattok. Így szól a Seregek Ura. Az idei év a természeti és lelki életben is az elvetettek learatásának ideje lesz. Ha viszályt vetettél, most ugyanazt fogod aratni. Ha csalást vetettél, aratni fogod. De ha szeretetet és engedelmességet vetettél, akkor most learatod birodalmam jutalmát. Vigyázzatok, gyermekeim, hogy ne tévesszenek meg titeket, mert sokan közületek azt gondoljátok, hogy kibírjátok, miközben becsapnak benneteket.
_12_ Vigyétek elém a szíveteket áldozatul, és én megtisztítom őket finomító tüzemmel, mert mindazt, ami nem tőlem való, elégetem. Úgy nézel másokra, mintha nagyítón keresztül vizsgálnátok, de más mércék szerint vizsgálod magad. Az igazságtalan súly utálatos az én szememben. Vizsgáljátok meg a szíveteket, gyermekeim. Vizsgáljátok meg szíveteket, hogy alkalmas-e vagytok arra, hogy a királyság munkájában használhassalak, mert sokan közületek azt gondoljátok, hogy értem dolgoztok, de lelketek ellenségének munkáját végzitek.
_13_ Távolítsd el életedből azt, ami nem tőlem való, és mindent, ami nem tiszta és szent, mint én. Tisztítsd meg kezeidet, hogy a királyság munkájára tudjam használni. Ne gyertek többé elém a világ bűneivel, amelyek beszennyezik kezeteket, hanem tisztán, és szenten gyertek elém. Miért törődtök csak magatokkal? Fordítsátok tekinteteteket a szükséget szenvedő testvéreitekre. Fordítsd szívedet az elveszettek és megtört emberek felé a bűn világában, amelyben éltek. Jézus
_14_ K930_ GLYNDA_ 2/19/23_ //8/3/12_ Embereim, makacsok vagytok irántam azzal, ahogy viselkedtek. Könyörögtem, hogy jöjjetek közelebb hozzám, de nem hallotok engem. A füleitek csak arra viszketnek, hogy csak azokat az üzeneteket halljátok, amelyeket hallani szeretnétek. Olyan üzeneteket, amelyek csiklandozzák a füledet és örömet okoznak a testednek, de most nem ezekre a szavakra van szükséged. Sok minden jön a világon, amiről nem tudsz, és amire még nem vagy készen. Még nem állsz készen arra, hogy szembenézz minden dolognak a végével, ahogy ismered őket, és mégis úgy haladsz az úton, mintha készen álltál volna.
_15_ Az idő fogy, és fel kell készülnötök arra, ami rátok vár. Miért nem kerestétek szorgalmasan az arcomat a tudásért, amelyre akkor szükségetek lesz? Azt hittétek, hogy a szavaim csak másoknak szólnak, és nem nektek? Miért nem mutattok tiszteletet irántam, ha tudojátok, hogy ezt akarom tőletek? Kívánom, hogy minden nap közelebb kerüljetek hozzám az imádatban és az imádásban. Ami hamarosan jön, az sokakat meg fog ijeszteni, és ti is köztük lesztek, ha nem vagytok felkészülve arra, hogy mindennap jelen legyek az életetekben. Ez, ami jön,  semmihez sem fog hasonlítani, aminek valaha is tanúja voltatok.
_16_ Közeledjetek hozzám, hogy eligazítsalak benneteket, mire lesz szükségetek abban az időben, és készen lesztek. Bárcsak jobban bízna bennem népem az elveszett lelkek miatt. Kívánom, hogy kezdjetek el igazán bízni bennem, hogy megmozgassam nem mentett szeretteitek szívét, mert meg akarom őket menteni. Ebben az évben sokakat megmentek, akikről mások lemondtak. Azok, akikről azt gondoljátok, hogy soha nem fognak hozzám fordulni, megmenekülnek, ha csak hisztek. Kívánom a népem közbenjárását. Könyörögjetek hittel, hogy megmentsem azokat, akiket szerettek, és a kezem erőteljesen megmozdul imáitokra válaszolva!
_17_ Sok megkeményedett szívet fogok magam felé fordítani ebben az évben. Idén azt kívánom, hogy az én dicsőségem bővelkedjen a földön - hogy népem jelekben és csodákban mozogjon, mások higgyenek bennem, és örök életük legyen. Szeretném, ha jobban bíznátok bennem, mert a karom nem túl rövid ahhoz, hogy megmentsen, gyógyítson és megszabadítson. Kezdjetek el jobban hinni bennem, népem, mert én egy hatalmas Isten vagyok, aki képes megszabadítani mindent, amit bennem hihettek, és még sok minden mást. Korlátoztál engem a kis hiteddel.
_18_ Kezdjetek el hinni a lehetetlen dolgokban, mert ami számodra lehetetlen, az nekem könnyű. Velem minden lehetséges. Ebben az évben erőteljes hatást akarok kifejteni a földön népem és a nem hívők körében. Idén angyali üzeneteket küldök néhány kiválasztottamnak. Viszik az utasításaimat. Tartsátok szemmel őket. Fogy az idő, gyermekeim. Készüljek fel. Felkészülteknek kell lenni. Vigyázzatok és imádkozzatok. Bízzatok bennem, hogy megteszem azt, amit ti nem tudtok. Jézus
_19_ K931_ GLYNDA_ 20/2/23_ Sok gyermekem tekint vissza a könnyebb időkre. Az öröm és a bőség idejére, a mosollyal és nevetéssel teli időkre. Gyerekek, tudom, hogy hiányzik nektek az, amilyen valaha volt az életetek, de ez az élet már nem lehet. A vég veletek van, és ez az élet soha nem tér vissza. Ennek az életnek semmilyen formája nem tér vissza. Minden visszavonhatatlanul megváltozik, ahogy Amerika ellenségei rácsapnak, és háború és káosz tör ki az egész világon. Sok halál és szenvedés lesz ebben a háborúban. Perceken belül egész városok pusztulnak el.
_20_ Életek fognak kialudni, családok maradnak hátra, az élelmiszerkészletek megsemmisülnek. Semmit sem tehettek, hogy megakadályozd, mert a világ megalapítása óta eleve elrendeltetett. A bűnre mindig ítélettel kell válaszolni ott, ahol hiányzik a bűnbánat. Imádkozzatok, gyermekeim. Imádkozzatok azokért, akiket szerettek, akik még mindig el vannak veszve, hogy megmentsem őket, mielőtt beszáll a sötétség. Imádkozzatok, hogy méltónak találjanak benneteket arra, hogy megmeneküljetek az elkövetkezendőktől. Imádkozzatok, hogy nekik is sikerüljön. Folytassatok előre. Ne vesztegessétek az időtöket a visszatekintéssel, mert nincs vesztegetni való idő. Jézus
_21_ K932_ GLYNDA_ 21/2/23_ Ó, gyermekeim, rettegés és szomorúság tölt el benneteket a jövőtökre gondolva. Ne gondold, hogy amikor minden nyugodt, akkor minden rendben van, mert a színfalak mögött sok minden van betervezve az embereim ellen. De ne aggódjatok – azt hiszitek, hogy nem látom? Azt hiszitek, hogy nem törődök veletek? Látom és érdekel, és az én gondosan elkészített tervem az ellenség terve fölött is zajlik. Nem tehet meg semmit, amit nem engedek meg neki. Igaz, hogy sok halált és pusztulást fogtok látni, és sokan közületek még azt is elveszítik, akit szerettek ebben a pusztulásban. Már régóta figyelmeztettelek erre, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, és ne hagyjátok abba a lelkükért való imádkozást.
_22_ A halál a földi élet része, most is látni fogjátok a halált. Most is látni fogjátok a pusztítást a katasztrófákban és a gonoszságban, amely annyira elterjedt a földön. De ez csak gyorsabban fog megtörténni. Ne feledjétek, gyerekek, hogy a halál és a pusztulás nem létezi a trónomnál itt a mennyben. ÉN VAGYOK ezen a trónon, és mindezeket a világ alapítása előtt elrendeltem. Örüljetek, hogy a gonosz hamarosan elpusztul. Örüljetek, hogy az enyémek vagytok, és hamarosan itt lesztek velem. Örüljetek annak, hogy a gonosznak nincs megadva, ereje örökké élni és tovább növekedni, mert akkor sok borzalomra és bánatra lenne okotok. Ne ragaszkodjatok a földi életedhez. Engedjétek át azt nekem. Jézus
_23_ K932/1_ LUZ DE MARIA_ 23/2/21_ Szent Mihály üzenete:   Királyunk és Urunk Jézus Krisztus szeretett gyermekei: Mint az mennyi légiók hercege, isteni küldetéssel jövök hozzátok. Hívjátok az őrangyalaitokat. Minden ember számára nélkülözhetetlen, hogy őrangyala közelében maradjon (vö. Zsolt. 91:10-16). Sok áldást kaptatok az Atyai Háztól, amelyet a Szentlélek ont ki! - azokat, amelyek szükségesek a hitehagyás, a sötétség, a zűrzavar és a modernizáció idejében. Eljött az idő, amikor Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Egyháza mélyen megrepedt azzal a modernizációval okozva, amelyhez elvezették.
_24_ AZÁLTAL, HOGY ELMULASZTOTTÁTOK, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYTÁTOK AZ IMÁDSÁGOT, JAVULÁST, MEGTÉRÉST, KIBÉKÜLÉST, BÖJTÖT, GYÓNÁST ÉS KIRÁLYUNK ÉS URAK JÉZUS KRISZTUSUNK MAGATOKHOZ VÉTELÉT A SZENT EUKARISZTIÁBAN! Hogy elfelejtetted azt, aki a legjobban szeretett benneteket! Micsoda megvetés azzal szemben, aki önmagát adta mindegyikőtökért! Teszitek a keresztet Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus vállára a keserűség útján, mely az az út, amelyen az emberiség ebben a pillanatban jár, a megtisztulás felé tartva. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei:
_25_ Lerövidült az idő, és késlekedés nélkül beteljesednek a próféciák. Az emberiséget megragadták és szenvedésre késztették, és az emberi fajjal szemben támasztott igények nőnek, anélkül, hogy képesek lennétek szembeszállni azzal a földi hatalommal, amely napvilágra kerül, és olyannak mutatja magát, amilyen. Közös az igazolvánnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy elköltözhessen, különben teljes diszkriminációban részesültök. A ROSSZASÁG EMBERE JÁR TÖBB ORSZÁGON KERESZTÜL UTASÍTÁSOKAT ADVA. A SPIRITUALITÁS A GÚNYOLÓDÁS TÁRGYA...
_26_ Arra vezetnek benneteket, hogy lemondjatok a spiritualitásról, a lelkiségről. Legyetek tudatában annak, hogy a világban egy hatalommal rendelkező személy életének elvesztése tragikus ok lesz a vészharang megkongatására. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei, a háború a tetőfokára hágott, és a kereszténység szent helyeit eltörli a háborús állapot. Egyesüljetek az imában... Tekintsetek magatokba, vizsgáljátok meg cselekedeteiteket és tetteiteket, és érezzetek igazi bánatot Jézus Krisztus ellen elkövetett vétkeitek miatt. Legyetek az a kis Maradék a Legszentebb Háromság gyermekei, akik vigyáznak anélkül, hogy a könyörgés és a hűség fénye kialudna bennük.
_27_ Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus iránti szeretet nélkül, igaz hit nélkül, ima és az eucharisztikus ünnepségen való részvétel nélkül, szentáldozás nélkül nem lesztek képesek túlélni a diadal pillanatáig, miközben hűségesek vagytok. AKIK SZERETIK KIRÁLYNŐNKET ÉS ANYÁNKAT KÜLÖNLEGES MÓDON VÉDETTEK... AZ Ő KÖZBENJÁRÁSÁRA SIKERÜLT NEKIK HŰEKNEK MARADNI. Légióim az emberi hívásra várnak, hogy segítsenek. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei: Milyen nehéz lesz azoknak, akik elvetik a próféciákat, felkészülés nélkül fognak szembesülni az elkövetkezendőkkel!
_28_ Nagyon fontos, hogy eljöjjetek a hamvazó szerdai misére, hogy hamut kapjatok a homlokotokra. Ez nagyon fontos. Imádkozzatok, imádkozzatok Mexikóért, földje megremeg. Imádkozzatok, imádkozzatok Bolíviáért, szenvedni fog a természet miatt. Imádkozzatok Franciaországért, mert társadalmilag és a természeten keresztül szenvedni fog. Imádkozzatok Spanyolországért, gyermekei miatt és a természet miatt szenvedni fog. Imádkozzatok Pakisztánért, földje megremeg. Imádkozzatok Japánért, mert meg fog szenvedni egy nagy erejű földrengés miatt.
_29_ Imádkozzatok, szűkös lesz az étel. Háborús időket éltek, de nem mindenki szenved tőle. A háború nyilvános kihirdetése után az egész emberiségre át fog terjedni. KEZDJE EZT A BÖJTÖT ÚGY, MINTHA AZ UTOLSÓ BÖJTÖTÖK LENNE. Őrizzétek meg a hiteteket és a derűt: nem vagytok egyedül. A Légióim a Föld minden részén vannak, hogy segítsenek nektek. MEGKAPTÁTOK TAZ ISTENI VÉDELMET ÉS A VÉG IDŐK KIRÁLYNŐJÉNEK ÉS ANYÁNKNAK VÉDELMÉT. BIZTOSÍTALAK TITEKET ABBAN, HOGY VÉGÜL A MÁRIA SZEPTELŐTELEN SZÍVE GYŐZNI FOG. Imádkozzátok szívből a Szent Rózsafüzért. Fogadjátok áldásomat.

<12/ÍS>

SELLEY ANNA

_1_ SA2_ MIHÁLY ARKANGYAL_ 23/2/17_ Itt az ideje, hogy menedéket keressetek Jézus Krisztus Szentséges Szívében, ahol megkapjátok a nyomorúság idejéhez szükséges sürgős áldásokat. Az egek megrendülnek, ahogy a földi elemek Isten haragját mutatják. A szél üvöltése és a heves villámok fénye lesz, mindezt nagy sötétség kíséri majd. A gonosz visszhangja hallatszik kint, maradjatok bent. Ahogy a sötétség leszáll, a hívek áldott gyertyái fényesen égnek.

_2_ Angyalok sokasága vesz körül benneteket, és megvéd a gonoszságtól, amelyet ez a sötétség elemészt. A levegő sűrű lesz a mérgező gázoktól, amelyek beszennyezik a vizeket, megkeserítve azokat. A föld remegni fog és megreped. A tűzeső félelmet kelt a védtelenek szívében. Isten szeretett népe, imádkozzatok szüntelenül, és a félelem nem fogja uralni szíveteket.

_3_ Ez lesz az ideje Isten haragjának, amely kiárad a világra. Isten szeretett népe legyenek imáitok szüntelenül, miközben egyesítitek imáitokat Boldogságos Anyánk imáival, elimádkozva Fény rózsafüzérét, amely áthatol az antikrisztus sötétségén, aki most köztetek van. Angyalok sokaságával készen állok arra, hogy megvédjelek benneteket az ördög gonoszságától és csapdáitól, akinek napjainak száma kevés. Így szól az éber védelmezőtök.

<13/ÍS>

KÉSZÜLŐDÉS – <VORBEREITUNG> (NÉMETORSZÁG)

_1_ V42_ Gyermekem. A Figyelmeztetés boldog esemény lesz mindazok számára, akik tiszta szívűek. De aki bűnös és nem tesz bűnbánatot, az szenved, szenved, szenved. Az eseményre való felkészülésnek esedékesnek kell lennie. Példátlan esemény, és egyedi is marad. Nem lesz második esély, ezért nagyon fontos a felkészülésetek. Használjátok ki ezt az időt most, és hozzatok nagyböjti felajánlásokat!
_2_ Menjetek el a szentmisékre! Tisztuljatok meg a szent gyónásban! Térjetek meg! Imádkozzatok sokat az emberiség és különösen szeretteitek megtéréséért! Csodálatos imákat kaptatok, ezért használjátok őket! A 1393-as és 1394-es üzenetből származó kis engesztelő cselekedet nagyon értékes erre az időre! Imádkozzátok ezeket az imákat, mert nagyon sok jót tesznek. Gyerekeim, fontos, hogy megmosakodjatok a bűntől. Én nagyon szeretlek benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, imádkozzatok. Atyátok a mennyben. Isten minden gyermekének teremtője és minden létező teremtője. Ámen.
_3_ Megfelelő felkészülés nélkül a figyelmeztetés meg fog lepni benneteket, és nem fogjátok úgy felfogni, ami az igazában: az irgalom ajándéka az egész emberiség számára, a szeretet mély, buzgó cselekedete, amely megtisztít téged, távol maradsz a bűntől, és megtalálod teljes mértékben a Fiam iránti tiszta szeretetet. Ámen. Ismertessétek ezt gyermekeimmel. A gyerekeknek bűnbánatot kell tartaniuk. Ámen. Atyátok a mennyben Isten minden gyermekének teremtője és minden létező teremtője. Ámen.
_4_ Különösen a következő imákat mutatjuk be és említjük ki nekem a felkészülési imakönyvben: Szabadulási ima 32. sz., 33. ima és 34. sz. ima. Magához a Figyelmeztetéshez és közvetlenül azutáni imákat adtunk nektek az Imakönyvben. Különösen a lélek üdvösségéért írt imát (32. szabadulási ima) jegyezzétek meg, hogy felhasználhassátok, ha szükségetek lesz rá, ha meghaltok a Figyelmeztetés alatt, közben vagy közvetlenül utána.
_5_ Így a sokkélmény hatására meghaló lélek nem vész el. --- Szabadulási ima (a halál órájában) 32. számú ima (2013. 12. 16-i 378. üzenet)
DRÁGA JÉZUSOM, TELJES MÉRTÉKBEN NEKED AJÁNLOM MAGAM ÉS A SZERETTEIMET. KÉRLEK, GYERE ÉS MENTS MEG. ÁMEN. --- Melléklem a látomásomat a 2013. december 15-16-i 378-as üzenetből
_6_ Az ismétlődő ima során a következőket éltem át: látomás: A démonok a pokolba akarnak rángatni. Mellettem és mögöttem állnak. Látom a poklot, ahogy alattam van, aztán látom, ahogy kinyílik. Bejárata a tűz tavon keresztül van, amely egy lefelé húzódó örvény. Oda akarnak belökni ezek a démonok. Minden erőmmel ellenállok, sikoltozok, amikor úrrá lesz rajtam a pánik.
_7_ A démonok nem tudnak beljebb lökni, ezért elmennek, és hamarosan maga az ördög áll mögöttem. Könyörgöm az égnek. Jézus meghív, hogy menjek és lássam a poklot, de én csak pánikolok és sokkot érzek, és azt mondom, megtenném érted, de én magam nem akarok bemenni oda.  Pánikba esek, és Jézus tiszteletben tartja a döntésemet. Ebben a pillanatban elküldik nekem a szabadító imát.
_8_ Újra és újra elmondom, és Jézus az Atyaistennel és a Szűzanyával világosan feltárul előttem. Mindig jelen voltak, de nem mindig láthattam őket. Hajnali 4 óra 39 perc van, amikor a látomás véget ér. A Szűzanya azt mondja: ez egy szabadító ima. Imádkozd."

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS: LEHÚZTAM AZ EMLÍTET IMÁKAT
32- Drága Jézusom, teljes mértékben neked ajánlom magam és a szeretteimet. Kérlek, gyere és ments meg. Ámen.
33- Istenem, kedves Atyám. Hozz fényt minden gyermeked szívébe. Világosítsd meg őket, hogy lássák a hozzád vezető utat. Szeresd őket annyira, hogy ez a szeretet elöntse őket, és egyre jobban elkezdjenek vágyni rád. Akkor küldd el nekik a Szentlelkedet, hogy kivezesse őket minden sötétségből. Adj nekik erőt, hogy rábízzák magukat Jézusra, szeressék Őt és kövessék Őt. Válaszd el őket minden gonoszságtól. Kérlek téged, Szent Mihály Arkangyal, vagdosd el tőlük a gonosz minden kötelékét. Öntsd ki beléjük világosságodat, Szentlélek, és töltsd el őket isteni reménnyel és örömmel. Uram, fogadd be őket tanítványaid közé, és mutasd meg nekik azt az utat, amelyet az Atyaisten választott számukra. Ámen.
34- Uram, aki mennyben vagy, küldd békédet földünkre, érintsd meg gyermekeid szívét, és különösen azokét, akik nem ismerik fényedet. Szeretlek, drága atyám, és bízom benned, ó, Isteni Uram. Kérlek, küldj békét minden gyermeked szívébe, és világítsd meg a világot mindenhatóságoddal. Szeretlek és bízom benned, a te kegyelmedben, mert TE VAGY az én Uram, Teremtőm, Atyám, és minden bizodalmat beléd helyezek. Küldd tehát ki Szentlelkedet, hogy béke uralkodjon a földön, és a fenevadnak az ő sötét terveivel távozni kelljen. Ámen. Szeretlek Atyám, kérlek, hallgasd meg imámat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ámen.

<14/ÍS>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA – CARBONIA (OLASZORSZÁG)

_1_ Carbonia_  2023.02.18_  Olaszország, Olaszországom, gyere vissza hozzám! Drága gyermekeim, higgyetek szilárdan abban, aki oly sok szeretettel teremtett benneteket, hogy szeretetben legyetek. Nagy az ő szeretete irántatok. Végtelenül szeret, és beleegyezését kéri, hogy megszabadíthasson benneteket az ördög karmaitól, és üdvösséget adjon. Az Isteni Megváltó ma éberségre hív benneteket: Ne tévedjetek el, emberek! Kövessétek Isteneteket a Szeretet Istenét. A Sátán olyan, mint egy ordító oroszlán, amely körülöttetek kering; bukásotokra várva, hogy elragadja lelketeket: megcsal, vakmerővé tesz, halálos csapdájával körülvesz, vigyázzatok!
_2_ Becstelen játék van folyamatban, a Sátán az utolsó lapjával megpróbál elragadni benneteket tőlem. Legyetek éberek! Imádkozzatok és böjtöljetek, a világ dolgai véget érnek, csak énbennem lesz életetek bőségben és mindenem örök boldogságában számotokra. Szeretett gyermekeim, valóban mondom nektek: itt vagyok nektek, én vagyok a Királyotok, Isteni Megváltótok, Egyetlen Jótok, hallgassatok a hangomra, irányítsátok hozzám lépéseiteket! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet:
_3_ aki Velem van, nem téved el! Eljött az este gyermekeim, ... az éjszaka csendjében zúgás járja át az eget, megrendül a föld, sok ember sírni fog! Olaszország, Olaszországom, gyere vissza hozzám! Kulcsoljátok ímára a kezeiteket, népem, könyörögj irgalmamért, bánd meg a bűneidet, hogy közbelépjek hogy meggyógyítsalak a bűneidtől. Csalódtam az árulásaidban, ember. Kimerültem a fájdalomtól. Szerettelek és szerettelek és szerettelek! Mindent odaadtam érted, és ezt a szerelmemet közönnyel és elutasítással viszonozod.
_4_ Szegény emberek, szegény gyermekeim, az az isten, akit követtek helyettem, kigúnyol, bolondját járatja veletek, fokozza a fájdalmamat! Elveszítek sokakat! Nem akartok rám hallgatni, szívesebben halljátok az ördög ordítását hangom édes hangja helyett, szerelmem hívását. Fáradt vagyok! Fájdalommal teli! De nem veszítelek el benneteket, megtisztítalak, mint aranyat a tégelyben, olyan helyzetbe hozlak benneteket, hogy visszatérjetek hozzám. Megmentelek a szenvedéseiteken keresztül, mert csak akkor emelhetitek végre a szemed az ég felé segítségért.
_5_ Szörnyű napok jönnek erre az emberiségre! Isten újra hagyta hallatni magát és újra meg újra megtérésértt kiáltott népe üdvösségéért. Ó, népem, hálátlan emberek, mit ártottam nektek? Térjetek vissza Istenetekhez, emberek! Menjetek vissza Teremtőtökhöz! Most sürgős a megtérésetek!!! Térjetek meg, emberek, bánjátok meg bűneiteket és üvöltsetek Isten irgalmáért! Későre jár!
_6_ Z299_ Carbonia_ 2023-02-18_  A mennydörgés nagy órája van, mennydörög az az óra! Ne vesztegessetek több időt! Szent Mária: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megáldalak benneteket, gyermekeim, átölellek benneteket, kebelemhez szorítalak, és elviszlek titeket Fiamhoz, Jézushoz. Szeretett gyermekeim, mondom mindazoknak, akik követik a menny prófétáinak diktált üzeneteit. Kis gyerekek, arra kérlek, hogy változtassatok az útjaitokon, alakítsátok át életeteket az égi erényekké;
_7_ vizsgáljátok magatokat, gyermekeim, bűneitek émelyítő szaga a Mennybe száll. Isten jónak teremtette Fiait, hogy még a Földre is elhozzák a Mennyország illatát, mely a halál illatát leheli! Az emberek átadták magukat a pokoli ellenségnek, elárulták a Szeretetistenüket, hogy a Sátánt részesítsék előnyben. Jézus sír, könnyei nedvesítik a Földet. Megmutatja magát végtelen fájdalmában, hogy az emberek szíve legyen bűnbánó és megtérjen: …
_8_ sokan visszatérnek hozzá de mások félelem nélkül folytatják saját bűneiket! Gyermekeim, tudjátok meg, hogy hamarosan végleg bezárul az idő, leengedik a függönyt ezen a színházon. Mit fogtok tenni gyermekeim? Hova fogtok menni? A Sátán útjain haladva kétségbeesésbe és fájdalomba kerültök! Hányszor könyörögtem a szívetkhez, hogy térjetek meg! Hányszor hívtam megtérésre az embereket!
_9_  Sokan azt hiszik, hogy megérkeztek, de ez nem így van, még hosszú utat kell megtenniük a tisztasághoz, az Istenhez való felemelkedéshez. Hamarosan nagy mennydörgés, dübörgés jön az égből: két csillag összeütközik, és Isten hangja dörög sok szívben, készen vagytok gyermekeim? Mindenkinek mondom: készen lesztek gyermekeim arra, hogy találkozzatok Istenetekkel??? Ó, micsoda fájdalom! Micsoda fájdalom! Mennyi büszkeséget látok még a szívetekben. Hagyjátok el a bűnt gyermekeim, siessetek le a talapzatról, amit magadnak emeltetek. Tegyétek lábaitokat a földre!
_10_ Térjetek meg gyorsan, hogy lábaitok ne maradjanak a Földhöz tapadva, átélve ezzel az eljövendő nagy megpróbáltatásokat. Isten a Tökéletes Szeretet: hívja gyermekeit, hogy legyenek tökéletesek benne, hogy kövessék az  ő nyomdokait, fogadják be a szent evangéliumot. Vessétek le magatokról a büszkeségeti és öltsétek fel a tisztaság szokását. Fehér ruhában kell megérkeznetek az Úrhoz, gyermekeim, hogy elnyerjétek a feloldozást. Fussatok, fussatok a menedékhelyre gyermekeim! Mennydörög a nagy óra ideje, mennydörög az az óra! Ne vesztegessetek több időt!
_11_ Térdeljetek le Jézus elé, és könyörögjetek irgalmáért, adjátok át magatokat neki teljesen  „totus tuus”, ahogyan Ő kérte tőletek: … „totus tuusban”, Gyermekeim,  teljesen „totus tuusban”! Imádkoztok e barlang előtt, amely hamarosan felvillan Isteni Fénnyel, amely magába fog burkolni! Isten magába fogadja minden gyermekét, beborítja őket Fényével,… Magához emeli őket, és magával viszi őket egy tökéletes világba. Ezután mennyei ajándékokba öltözve sokan visszatérnek erre a Földre, hogy befejezzék ezt az isteni munkát.
_12_ Vigyázzatok, ó, ti, akik még nem értetétek meg e felhívásaim sürgősségét, mert minden megvalósult, az idő most lezárult,... le van zárva gyermekeim,... le van zárva! Isten siet! Nem fog tovább várni! Elérkeztél ahhoz a sokat beharangozott órához! Én, a Legszentebb Szűz, újra eljövök, hogy kezeimet a ti kezetekhez fűzzem. Még akkor is veletek leszek, ha egyedül érzitek magatokat. A csata erős, de aki Istennel van, az biztonságban lesz és győzni fog!

<15/ís>

LEARY ÜZENETEK - VÁLOGATÁS

_1_ R774_ 23/2/15_Jézus ezt mondta: A Genezis első olvasatában látjátok az özönvíz levonulását, és Noé kiküldözgetett egy galambot, amíg meg nem szűnt visszatérni. Most, hogy a gonoszok meghaltak, újra kellett teremtenem a földet Noé népével és a bárkában lévő állatokkal. Ez nemzedékekbe telt, mivel megengedtem az embereknek, hogy hatszáz évnél is idősebbek legyenek, hogy újra benépesíthessék a Földet. Szövetséget kötöttem, hogy nem árasztom el újra a földet, és szivárványt tettem az égre emlékül.
_2_ Nem engedem, hogy az ember a nukleáris bombákkal elpusztítsa az összes emberiséget. Az evangéliumban két szakaszban gyógyítottam meg egy vakot. Először árnyékokat látott mozogni. Aztán újra megérintettem, és tisztán látott. Ez egy példa arra, hogy néha idő elteltével gyógyítok embereket, nem pedig azonnal. Vannak csodagyógyulási időszakok, amikor az emberek hisznek abban, hogy meg tudom gyógyítani őket.
_3_ R775_ 23/2/16_ Jézus ezt mondta: Noé és családja azt a feladatot kapta, hogy termékenyek legyenek és szaporodjanak, hogy újra benépesítsék és leigázzák a földet. Megtisztítottam a földet az összes gonosz embertől, majd újrateremtettem a föld felszínét a bárkában lévő összes állattal. Szövetséget kötöttem az emberrel, hogy nem árasztom el újra a földet, és a szivárvány ennek a szövetségnek a jele. Az evangéliumban megkérdeztem tanítványaimat: „Kinek mondanak engem az emberek?” Válaszaik után közvetlenül megkérdeztem: „Kinek mondotok engem?”
_4_ Szent Péter bátran előlépett, és azt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Aztán nyíltan megmondtam nekik, hogy megölnek a farizeusok és a rómaiak, de három nap múlva feltámadok a halálból. Szent Péter nem akarta, hogy ez megtörténjen velem, ezért azt mondtam neki: „Távozz tőlem, Sátán, mert te úgy gondolkozol, mint az ember, és nem úgy, ahogyan az Isten.” Az volt a tervem, hogy halálommal és feltámadásommal elhozom a megváltást. Halottakból való feltámadásom az én örömhírem, amely mindenfelé elterjed, mert az én híveim is feltámadnak az utolsó nap után.
_5_ Azok az emberek, akik be vannak írva az Élet Könyvébe, feltámadnak az utolsó napon testükkel és örökké velem fognak élni a mennyben. De a gonosz emberek testükkel együtt feltámadnak, hogy örökké a pokol lángjában szenvedjenek. Imádkozzatok, hogy segítsetek megmenteni annyi lelket a pokolból, amennyit csak tudtok. Jézus ezt mondta: Szeretem minden népemet, és különleges helyet jelöltem ki Szívemben a mindennapi misékre járó népeimnek és azok számára, akik az oltári szentségben imádnak engem. Amikor igazán szerettek engem, látnom kell a szereteteteket a tetteitekben.
_6_  Ha engem tesztek életetek középpontjává, akkor képesek lesztek végrehajtani azt a spirituális küldetést, amelyet rátok bíztam. Ki kell mutatnotok az Irántam és a felebarátotok iránti szereteteteket, ahogy én is annyira szeretlek titeket, hogy meghaltam, hogy megmentsem a lelketeket. Ha több szeretet lenne a világon, akkor kevesebb harc és több béke lenne a világon. Próbáljatok meg néhány csendes pillanatot találni az életetekben, hogy közelebb kerülhessetek hozzám, és tegyetek javítást a lelki életeteken a gyónással. Hamarosan itt a nagyböjt, így kezdhettek jobban böjtölni az életetekben.
_7_ R776_ 23/2/17_ Jézus: Féltékeny Isten vagyok, és az első parancsolatom az, hogy egyedül engem szeressenek és imádjanak, ne pedig hamis isteneket. Ez azt jelenti, hogy semmiféle New Age, kristályok imádása, vagy bármely személy vagy tárgy imádása nem eshet számításba. Azt akarom, hogy az emberek szeressenek engem, és szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Az evangéliumban arra kértem követőimet, hogy vegyék fel az életük keresztjét értem, és hajtsák végre azt a küldetést, amelyet adtam nektek.
_8_ Ha szerzetesek vagytok, imádkozzátok el a napi imáitokat, a papok pedig végezzék a napi hivatásukat. Ha házas vagy, akkor ajánld fel mindazt, amit ma teszel az én nagyobb dicsőségemre. Gondoskodj a házastársadról és gyermekeidről, és gondoskodj hogy szükségük van a szeretetedre. Mindannyiótokat szeretlek, és cselekedeteitekben szeretnetek kell engem.
_9_ A nagyböjtben péntekenként és hamvazószerdán a böjtöt és a hústól való tartózkodást fogja kiegészíteni. Érdemes lehet spirituális olvasmányokkal is kiegészíteni azt az áldozatot, hogy nem esztek édességet és böjtöltök az étkezések között. A nagyböjt ideje azt jelenti, hogy jobban összpontosítsatok rám, és kevesebbet a földi vágyaitokra. A végső célotok az, hogy örökké velem legyetek, így akkor nem lesz szükségetek semmiféle földi dologra. Mindannyiótokat szeretlek, és azt akarom, hogy ti is szeressetek engem.
_10_ R780_ 23/2/21_ Jézus ezt mondta: Az apostolok arról vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb közöttük, és ki ülhet a jobb- és baloldalamon a mennyben. Azt mondtam nekik, ha valaki a legnagyobb akar lenni közöttük, akkor a többieket kell szolgálnia. Egy gyermeket adtam eléjük, és azt mondtam nekik, hogy ártatlannak és engedelmesnek kell lenniük irántam, mint ez a gyermek. Gyermekszerű hitükre van szükségük ahhoz, hogy kövessenek engem, és én megjutalmazom híveimet egy napon a mennyben. Tegyétek félre a büszkeségeteket, és összpontosítsatok arra, hogy szeressetek engem és felebarátaitokat.

<16/ís>

VÁLOGATOTT ÜZENETEK – GLYNDA LINKOUS (USA) + LUZ DE MARIA (ARGENTINA)

_1_ K933_ GLYNDA_ 2/22/23_ Gyermekeim, minden készen álla arra, hogy ez a korszak lezáruljon és vége legyen ennek a világnak úgy, ahogy az meg lett jövendölve.
Mihelyt befejeztétek az elvégzendő munkát, mindenkit hazahívnak. Gyermekeimet, akik a legközelebb járnak Hozzám, akik valóban elkötelezték magukat amellett, hogy mindent megtesznek, amit mondok, és engedelmességben járnak, őket hívják haza elsőkként.  A többieknél végbe kell menni a nemesítésüknek.
_2_ Hamarosan látni fogjátok mindazt, ami itt készült a hazatérésetekhez – hogy élvezzétek azt az örökkévalóságon át. Amikor eljön az a nap, földi életed összes küzdelme és fájdalma semmi lesz ahhoz az örömhöz képest, amelyet itt fogsz átélni. Ne fáradjatok el, gyerekek, mert a földön maradt időtök nagyon rövid. Mutassatok szeretetet, tanúskodjatok rólam, tegyetek meg minden jót, amit csak tudtok, mert hazatértek. Jézus
_3_ K934_ GLYNDA_ 2/24/23_ Azt akarom, hogy minden gyermekem bátorítást találjon Szavamban. Nem ad-e bátorságot az én Igém, gyerekek? Nem örültök az én ígéreteimnek benne? Nem látjátok, hogy ezek az ígéretek csak akkor igazak mindannyiotok életében, ha bíztok bennem, hogy teljesítem őket? Minden gyermekemnek nehéz a várás, de szükséges. Vannak idők, amikor minden embernek a földön várnia kell arra, amit látni szeretne. Próbáld értelmessé tenni a várakozás idejét.
_4_ Használd ki minden hátralévő pillanatot, mert már nagyon kevés nap maradt a dolgok végéig. Az előttetek élő  emberek vágytak arra, hogy lássák, amit ti láttok, de ne hagyjátok magatokat megrémíteni, mert mindig védem a sajátomat, amíg el nem jön az ideje, hogy hazahívják őket. Akkor is irgalmasságot mutatok neked aszerint, ahogyan mások iránt tanúsítottál. Ne csüggedj. Ne hagyd, hogy szíved sírjon a látottak miatt, mert mindennek el kell jönnie, hogy a gonosz elpusztuljon. Jézus
_5_ K935_ GLYNDA_ 1/5/2020_ Gyermekeim, ne nézzétek a hullámokat. Ha rajtam tartjátok a szemeteket, élethelyzeteitek nem fognak elárasztani benneteket. Ha vágytok arra, hogy megismerjetek Engem – igazán megismerjetek –, akkor megértitek, hogy gondoskodni fogok rólatok. Fordítsátok el a szemeteket a világtól. Ne arra gondoljatok, hogy mit nem tudtok megtenni, hanem arra, hogy én mit tehetek. Velem semmi sem lehetetlen. Isten az Atya
_6_ K937_ GLYNDA_ 2/28/23_ Naponta gondoljátok át tetteiteket és szívekben elmélkedjetek. Mit láttok bennük? Azt akarom, hogy minden nap végezzetek apró korrekciókat, helyreigazításokat, amelyek javítják gondolataitokat és tetteiteket. Próbáljatok meg minden nap jobb bánásmóddal élni. Engedjétek meg, hogy vezesselek titeket a fejlődés ezen az útján, miközben Velem készülőtök az új otthonotokra. Jézus
7 K938_ GLYNDA_ 1/3/23_ Kívánom, hogy népeim legyenek becsületesek, és éljenek úgy, ahogyan hisznek. Hogy legyetek becsületesek és őszinték, szorgalmasak és alázatosak. Engedd, hogy magasabbra vezesselek az őszinteségedben. Ha hallgatsz szelíd hangomra a lelkedben, feljebb vezetlek. Ahogy nagyobb feddhetetlenségben jársz, életed áldásosabb lesz. Jézus
_8_ K940_ LUZ DE MARIA_ 2/25/23_ Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus szeretett gyermekei: Isten akaratából jövök hozzátok, Az angyal légióimmal jövök. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei, szeret titeket a királyotok, szeret titeket a királynőnk és anyánk. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át tetteiteket és cselekedeteiteket. A nagyböjt tudatos átélése áldás az emberi teremtés lelkére. A tömegpusztító fegyverekkel rendelkező nemzetek között továbbra is a tartós konfliktusok a kiváltó okok.
_9_ A nukleáris fegyverekkel rendelkező nemzetek teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen károkat okoznak. Őrizzétek meg a békét, a testvériséget felebarátaitokkal szemben, és legyetek az ima teremtményei, akik igyekeznek kapcsolatban maradni Királyunkkal és Urunkkal, Jézus Krisztusunkkal és Királynőnkkel és Szent Anyánkkal [Mt 6, 3-4; Lukács 3:11]. Imádkozzatok, Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei, imádkozzatok Franciaországért, nagyon fog szenvedni a pusztító tűzben.
_10_ Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei, őrizzétek meg a békét szívetekben ezekben az emberiség számára nehéz időkben; olyan időkben, amikor a Föld még mindig erősen mozog egyik vagy másik helyen. A víz ott folyik, ahol a forró nap megfojtja az embert, de a nap nagy tüzekhez vezet. Táplálkozzatok szellemileg, erősítsétek meg a hiteteket és imádkozzátok a szent rózsafüzért. Nem akartok hinni, figyelmen kívül hagyjátok Isten akaratának hívását, és csak azt akarjátok, hogy beszéljek nektek Isten végtelen irgalmáról!
_11_ Isten irgalmassága végtelen, és csak a Szentháromság tudja, milyen mértékben teljesedik be az emberi teremtésben, anélkül, hogy megfeledkeznénk Királynőnkről és Isteni Irgalmasság Anyjáról, az egész emberiség közbenjárójáról. Hívjátok az irgalmasságot, de változzatok meg, Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei, változzatok meg tetteitekben és cselekedeteitekben, legyetek a jóság és az imádság teremtményei, hogy a hitetek meg ne gyengüljön.
_12_ Hívjatok, hogy egyesüljetek az imában, és higgyétek az ima által, hogy nem vagy tehetetlenek, hanem a mennyei légióim őriznek benneteket. Királynőnk és az utolsó idők anyja anyai ölében tart titeket. Ti vagytok Isten szeme fénye [Dt 32,10]. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei, ne féljetek, tartsátok meg a kapcsolatotokat a Szentháromsággal és Királynőnkkel és Anyánkkal, ne féljetek... A pestis közepette, amely már a Földön van, imádkozzatok szívvel és használjátok a mennyből kapott gyógyszert.
_13_ Akkor eltűnik a pestis, és egészségesek lesztek. Az éhínség közepette légióim élelmet visznek az emberi teremtéseknek, hogy csillapítsák az éhségüket. Ne féljetek, Isten nem hagy el [Mt 14, 13-21]. Légióim készen állnak a segítségetekre. Az atyai házat a gyermekei kapják; ne feledjétek, hogy a jó még akkor is nagyobb, ha háború kellős közepén éltek. A jó nagyobb, és igazi csodákat fogtok tapasztalni. Isten békéjében búcsúzom. Áldalak benneteket. Szent Mihály arkangyal és angyali légióim.

<17/is>

JÓ PÁSZTOR DOMBJA – CARBONIA (OLASZORSZÁG

_1_ Z300_ Carbonia_ 2023.02.23_  Szomjas vagyok gyermekeim, szomjas vagyok! szomjazom rátok! Itt vagyok, szeretett emberek, Szavam szerint éljetek! Lelkes szeretettel várom öleléseteket. Ne vessétek meg parancsolataimat, emberek, tartsátok tiszteletben Istenetek törvényeit; gyertek vissza hozzá, hogy üdvözüljetek, ne járjatok kéz a kézben a Sátánnal, kész feláldozni titeket az átkozott tervéért. Bizony mondom nektek: ébredjetek fel emberek, ébredjetek fel! Tudnotok kell, hogy az eljövendő idő a nagy
nyomorúság ideje lesz!
_2_ Térjetek meg most, ebben a nagyon rövid idő alatt, ami még hátra van, mert akkor csak sírás és fogcsikorgatás lesz. Meg akarlak menteni benneteket gyermekeim; teljes szeretetemmel jövök, hogy könyörögjek a megtérésetekért, …hozzám hívlak, de látom, hogy nem akartok hallgatni. Ó, gyermekeim! Tudjátok egyáltalán, hogy mennyit nyerhettek, ha úgy döntötök, hogy visszatértek az Istenetekhez, a Szeretet Istenéhez? Vágyom, hogy örökre az enyém legyetek, hogy örökké örvendhesselek titeket mindenem szépségeimmel.
_3_ Én vagyok a végtelen Szeretet, Teremtő Istenetek, ne állítsatok akadályokat az utatokba, gyermekeim, térjetek meg, és fussatok oda, ahol várlak benneteket, hogy megadhassam nektek azt a nagyszerűséget, ami bennem van. Mindenetek meglesz ami az enyém, nincs több fájdalom, mert én vagyok a hatalmas öröm Istene. Íme, kézen foglak titeket, és elkísérlek a mennyei lakhelyemre; meglátogatjátok az univerzumot, és bölcsek lesztek Isten dolgaiban.
_4_ Második eljövetelemkor magamhoz gyűjtöm népemet:… Remegve várom azt a napot, amikor magamhoz ölelhesselek benneteket! Szomjas vagyok gyermekeim, szomjas vagyok! Szomjazom rátok! Siessetek kedveseim… Siessetek! A földi életeteket hátra kell hagynotok, hogy beléphessetek otthonomba, ahol minden készen áll, hogy élvezzetek. … Egy új világot készítettem nektek.
_5_ Szeretném kielégíteni szíveteket mindenem szeretetében és csodáiban. Én vagyok a végtelen szeretet Istene, én vagyok a királyotok, Izrael őrzője. Áldott gyermekeim, szeressetek engemet úgy, ahogy kívánom! Köztetek leszek, legyetek készen arra, hogy velem együtt lépjetek az égi Univerzum útjain. Tárt karokkal várlak, ne késlekedjetek, nehogy késleltessétek a visszatérésemet. Ámen! Jahve
_6_ Z301_ Carbonia_  2023.02.27_ Térdeljetek le és könyörögjetek az Irgalmamért! Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért. Szeretett lányom, hamarosan megérkezik az isteni beavatkozásom. Most erős vihar fog kitörni, ne maradjatok távol tőlem. Kérlek benneteket: Térdeljetek le és könyörögjetek Irgalmamért! Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért. Helyezzétek magatokat a kegyelem állapotába. Imádjatok engem! Hagyjátok el a világot és jöjjetek hozzám; csak én menthetlek meg titeket, emberek! Hagyjátok el azt, ami üdvösségetek szempontjából felesleges, ragadjátok meg az állandó imádság fegyverét.
_7_ Íme, eljöttek a megjövendölt idők! Ez az emberiség szenvedni fog, amiért nem hallgatott meg atyai felhívásaimra, és nem tért vissza hozzám, kérve a megbocsátást tőlem. Már nincs idő arra, hogy futkossatok a világ dolgai után: térjetek meg, emberek, térjetek meg!!! Amerika megpróbáltatásokon megy keresztül. A Föld erősebben fog remegni. Az ég elsötétül, jégeső éri a Földet. Tűz és katasztrófa! Kisbolygók a Föld felé közelednek! Imádkozzatok, gyermekeim, gyorsam, vezekeljetek, hívjatok engem segítségül:
_8_ Én vagyok a ti Atyátok, az egyetlen javatok: Én vagyok a szeretet Istene, a Teremtő! Szeretlek titeket gyermekeim, és várom segélykiáltásotokat, hogy közbe tudjak lépni! Ne legyetek büszkék ó emberek, egyedül nem fogjátok bírni, csak ÉN VAGYOK!!! Istened hangja az, amely még mindig üdvösségre hív; atyai szeretete könyörög, hogy térjetek meg, most! Most, emberek, most!!! Higgyetek bennem, gyermekeim, térjetek vissza hozzám, mielőtt kitör a hurrikán, mert akkor nehezen tudjátok megmenteni magatokat.
_9_ Angyalom megfújja a kürtöt (sófárt), hogy hívja az embereket az összejövetelre. A megtérés megtörténik a szívetekben, emberek, hogy biztonságos helyre tudjalak helyezni benneteket. Menhelyeim készek fogadni gyermekeimet: csak ott találnak menedéket és vigaszt; csak az én menedékemben védik meg őket angyalaim. Legyetek éberek gyermekeim, eljött a nagy nyomorúság ideje, ne legyen bennetek az a hiba, hogy abban elesnétek. Szabaduljatok meg a halál kötelékeitől, és fussatok hozzám, adjátok meg nekem a lehetőséget, hogy megmentselek benneteket. Elég! A mennyország megnyílik az Emberfia alászállása előtt! Meglátjátok a Mindenhatót, azt, aki mindent megtehet, aki megújítja a Földet. Ámen!
_10_ Z302_ Carbonia_ 2023.03.03_ A Mindenható Atya Isten még mindig magához hívja népét. Figyelmeztetlek benneteket, gyermekeim: veszélyben vagytok! A sötétség már pusztítja a földet! Ez az emberiség süket hívásaimra! Bizony mondom nektek, népem: tombol a vihar, háború van most rajtad; az egész földet elpusztítja az ember őrültsége a Sátánban. Gyermekeim, még mindig nagy szenvedéssel avatkozom közbe, hogy visszavezessek benneteket a helyes útra, ...ne vesztegessétek tovább az időt, fussatok hozzám, gyermekeim, biztonságban éljetek bennem.
_11_ Elszomorít az a helyzet, ami a Földön van, ez a világ megfosztotta magát az élettől, teljesen átadta magát a halálnak. Kedves gyerekek! Az óceánok a szárazföldek megszállására készülnek; sokan elmerülnek, mások felemelkednek, egy új valósággal találjátok majd szemben magatokat. A vulkánok zaja nyomasztóvá válik! Kedves gyerekek! az Atya szeretetével jövök, hogy megtéréseteket kérjem. Ne legyetek közömbösek felhívásaim iránt, mutassátok magatokat hálásaknak, mert Isten meg akarja menteni gyermekeit.
_12_ Jöjjetek, jöjjetek hozzám, Atyátok szeretettjei, jöjjetek a karjaimba: Bölcsőben foglak ringatni benneteket, és örvendezni fogtok bennem. Én vagyok az Atyátok, a Teremtőtök, és én vagyok a végtelen szeretet. Figyeljetek ezekre a felhívásaimra, ó emberek, mert valóban ezek az utolsó figyelmeztetések! Hamarosan a vihar kellős közepén találjátok magatokat, és ha nem tértek vissza hozzám, kiszorulva találjátok magatokat, nem lesz erőtök a gonosz erejével való küzdelemhez. Isten figyelmezteti népét: emberek ne legyetek süketek!!! Kár, kár, kár értetek, emberek!
_13_ Ó ti, akik büszkeséget mutattok, és szembeszálltok a Magasságos Istennel! Legyen bennetek valami együttérzés! Atyaként szenvedek a közönyötökért, amiatt, hogy megtagadtatok engem. Teremtményeim, szívem kis virágai, könyörüljetek, legyetek sajnálattal, szánalommal a fájdalmam felett, de mindenekelőtt magatokon könnyörüljetek, mert nagyon hideg lesz a tél a lelketeknek; el fogtok veszni a sötétben és el fog pusztítani benneteket a halál. Térjetek meg ó emberek! Térjetek meg!!! Szeretlek benneteket! Megáldalak benneteket. Isten, az Atya, Mindenható Jahve
_10_ Z302_ Carbonia_ 2023.03.03_ A Mindenható Atya Isten még mindig magához hívja népét. - Figyelmeztetlek benneteket, gyermekeim: veszélyben vagytok! A sötétség már pusztítja a földet! Ez az emberiség süket hívásaimra! Bizony mondom nektek, népem: tombol a vihar, háború van most rajtad; az egész földet elpusztítja az ember őrültsége a Sátánban. Gyermekeim, még mindig nagy szenvedéssel avatkozom közbe, hogy visszavezesselek benneteket a helyes útra, ...ne vesztegessétek tovább az időt, fussatok hozzám, gyermekeim, biztonságban éljetek bennem.
_11_ Elszomorít az a helyzet, ami a Földön van, ez a világ megfosztotta magát az élettől, teljesen átadta magát a halálnak. Kedves gyerekek! Az óceánok a szárazföldek megszállására készülnek; sokan elmerülnek, mások felemelkednek. Egy új valósággal találjátok majd szemben magatokat. A vulkánok zaja nyomasztóvá válik! Kedves gyerekek! Az Atya szeretetével jövök, hogy megtéréseteket kérjem. Ne legyetek közömbösek felhívásaim iránt, mutassátok magatokat hálásaknak, mert Isten meg akarja menteni gyermekeit.
_12_ Jöjjetek, jöjjetek hozzám, Atyátok szeretettjei, jöjjetek a karjaimba: Bölcsőben foglak ringatni benneteket, és örvendezni fogtok bennem. Én vagyok az Atyátok, a Teremtőtök, és én vagyok a végtelen szeretet. Figyeljetek ezekre a felhívásaimra, ó emberek, mert valóban ezek az utolsó figyelmeztetések! Hamarosan a vihar kellős közepén találjátok magatokat, és ha nem tértek vissza hozzám, kiszorulva találjátok magatokat, nem lesz erőtök a gonosz erejével való küzdelemhez. Isten figyelmezteti népét: emberek ne legyetek süketek!!! Kár, kár, kár értetek, emberek!
_13_ Ó ti, akik büszkeséget mutattok, és szembeszálltok a Magasságos Istennel! Legyen bennetek valami együttérzés! Atyaként szenvedek a közönyötökért, amiatt, hogy megtagadtatok engem. Teremtményeim, szívem kis virágai, könyörüljetek, legyetek sajnálattal, szánalommal a fájdalmam felett, de mindenekelőtt magatokon könnyörüljetek, mert nagyon hideg lesz a tél a lelketeknek; el fogtok veszni a sötétben és el fog pusztítani benneteket a halál. Térjetek meg ó emberek! Térjetek meg!!! Szeretlek benneteket! Megáldalak benneteket. Isten, az Atya, Mindenható Jahve

<18/is>

LEARY ÜZENETEK - VÁLOGATÁS

_1_ R781_  23/2/22_ Jézus azt mondta: Látjátok, hogy Putyin felmondja a START-szerződést, amely korlátozta az Oroszország és az Egyesült Államok közötti nukleáris robbanófejek számát. Putyin azt is állítja, hogy nukleáris robbanófejekkel ellátott hajókat küld be. Nem akarja elveszíteni azt a földet Ukrajnában, amelyet ezzel a legutóbbi háborús erőfeszítéssel szerzett. Miközben az ti országotok és a NATO-országok fegyvereket küldenek Oroszország ellen, Oroszország tárgyalásokat folytat Kínával, hogy fegyvereket szerezzen az ukrajnai háborújukhoz. Ez az ukrajnai háború harmadik világháborúhoz vezethet, ha nem lesznek béketárgyalások. Imádkozzatok a békéért és ne a háború kiszélesedéséért.
_2_ R782_ 23/2/23Jézus: Használjátok ezt a nagyböjtöt, hogy imaéletetek részévé tegye a böjtöt. Néhány nap tartózkodhattok az étkezéstől az étkezések között. Talán a hét egy-két napján böjtölhettek vacsorától vacsoráig. A böjtölésnek többféle módja van. Érdemes lehet adományokat adományozni a helyi élelmiszerpolcnak az alamizsnaadás példájaként, hogy megsegítsétek az éhezőket. A rózsafüzért is elimádkozhatjátok különleges szándékkal. Eltölthetsz egy kis időt velem tölteni egy imádatadás, adorálás helyszínén is.
_3_ Ha nagyböjti áhítataitok vannak, javíthatjátok azzal a lelki életeteket. Jézus: A háborúk pusztítást és halált hoznak, bárhol is történjenek, mint az ukrajnai háborúban. Népemnek békéért kell imádkoznia, hogy megállítsa a gyilkolást és a pusztítást. Vannak gonosz emberek, akik úgy akarják kihasználni a háborúkat, hogy hasznot húznak abból, hogy fegyvereket adnak el a konfliktus mindkét oldalának. Ez az oka annak, hogy egyesek azt akarják, hogy a háborúk elhúzódjanak, hogy profitálhassanak a fegyverek gyártásából. Jobb békében élni, mint háborúkat okozni vagy elnyújtani.
_4_ Jézus: Alamizsnát adsz az embereknek, de imádkozhatsz is az emberekért, mint ajándékot felebarátodnak. Sokan szenvednek különféle okok miatt, ezért imádkozhattok egy beteg vagy egy fogyatékkal élő ember gyógyulásáért. Meglátogathattok embereket, hogy megosszátok velük imáitokat egy kórházban vagy akár egy börtönszolgálatban. Az emberek értékelni fogják, ha felajánljátok, hogy testileg és lelkileg is segíttek rajtuk.
_5_ Mindannyiótokat szeretlek, és ezekkel a módokkal tudjátok kimutatni a felebarátaitok iránti szereteteteket. Jézus ezt mondta: Népem, a nagyböjtben megmutathatnád, mennyire szeretsz engem azáltal, hogy eljössz a mindennapi szentmisére, sőt, meglátogatod az Oltáriszentségemet a tabernákulumban, vagy a szentségimádásban a monstranciában. Amikor eljössz és csendesen imádkozol előttem, beszélhetek a szíveddel, és segíthetek bármilyen szükségletedben vagy bajodban.
_6_ Mindig készen állok segíteni az imakéréseitekben, mert tudom, milyen nehéz elszenvedni az emberi tapasztalatokat. Tudnotok kell, hogyan szenvedtem el a halált, hogy üdvösséget hozzak a lelketeknek. Ezen a héten tegyetek extra erőfeszítést, hogy legyen időtök eljönni a gyónásra, hogy megtisztíthassátok a lelketeket, én pedig begyógyíthassam lelki sebeiteket. Tartsd tisztán lelketeket a bűntől, és akkor készen álltok arra, amikor ítéletetekre hívlak benneteket.
_7_ R783_ 23/2/24_ Jézus ezt mondta: Fiam, töprengtél a szentmisén, amikor a pap azt mondta: »Az életed nem ér véget, hanem megváltozik a halállal, mert a lelked örökkévaló.« Ha meghalsz, elém hoznak a sajátos ítéletedre. Ezért kell gyakran gyónni, mert nem tudod, mikor hívlak haza halálodkor. A tiszta lélekkel lerövidül a tisztítótűzben töltött idő. Irgalmasság vasárnapján teljes búcsúban részesülhettek, hogy eltöröljétek minden, a bűneidért járó ideiglenes büntetést.
_8_ Arra is kértelek benneteket, hogy imádkozzátok az Isteni Irgalmasság koronáját azokért a lelkekért, akik most haltak meg, hogy segítsétek megmenteni lelküket a pokoltól. Látjátok, hogy Biden dollármilliárdokat költ katonai fegyverek vásárlására, hogy Ukrajnába küldjön, hogy harcoljon Oroszországgal. Ma van az ukrajnai orosz invázió egy éves évfordulója. Nem helyes, ha az Egyesült Államok támogat egy újabb végtelen konfliktust Ukrajnában.
_9_ Ezzel kimerítitek saját fegyverzeteket a védelmi erőitekből, hogy elláthassátok az ukrán hadsereget. Biden a ti fegyvergyártóitokat fizeti az adódollárjaitokból, és katasztrófát hagy maga után a déli határon. Ukrajna ugyanaz a korrupt kormány, amely több millió dollárt fizetett Hunter Bidennek a Biden családnak. Nem kellene támogatnotok egy olyan országot, ahol Biden profitálhat egy ilyen háborúból. Imádkozzatok azért, hogy kormányotok ne támogasson egy olyan háború finanszírozását, amely semmilyen módon nem segíti a ti országotokat. 
_10_ R784_ 23/2/25_ Ezért haltam meg a kereszten, hogy üdvösséget hozzak minden léleknek, aki hisz bennem mint megváltójukban. Jöhettek hozzám a pap által a gyóntatásban, hogy a pap feloldozásával megtisztulhassátok magatokat a bűneitektől. Ha rendszeresen, legalább havonta jöttök gyónni, tisztán tarthatjátok lelketeket, és készen állhattok arra, hogy fogadjatok engem az ítéletetek napján.
_11_ Ebben a nagyböjtben gondoskodnotok kell arról, hogy eljöjjetek gyónni húsvét előtt. A vezeklésetek része az is, hogy a gyónásban megbocsátják bűneiteket. Mindannyiótokat szeretlek, és mindig veletek vagyok az Eucharisztiámban a szentmiséken és a tabernákulumban. Jézus: Ezek a lelkek, akik az alsó tisztítótűz lángjaiban szenvednek, fájdalmat éreznek lelki-testükben. Megtisztítják őket a bűneiktől, és ott lesznek, amíg néhány imahadjátati személy nem imádkozik értük, vagy amíg szentmiséket nem mutatnak be értük.
_12_ Ez az én igazságosságom, hogy szenvednek, de ti arra vagytok ösztönözve, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért. Nem imádkozhatnak magukért, de azt az ígéretet kapják, hogy egy napon felszabadulnak a tisztítótűzből a mennybe. Miután ezek a lelkek kifizették a lángokban eltöltött minimális idejüket, átvihetők a felső tisztítótűzbe, ahol nincsenek lángok. Ezek a lelkek még mindig szenvednek, mert nincsenek velem a mennyben. A purgatórium minden szakaszának megvan a maga szenvedése a lelkek számára. Ezek a lelkek imádkozhatnak azokért az emberekért, akik a földön imádkoztak értük.
_13_ Amikor a lelkek felszabadulnak a tisztítótűzből a mennybe, minden idejüket arra fordítják, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik kiengedték őket. Miközben arra gondoltok, mennyit szenvednek ezek a lelkek, minden nap emlékezzetek rájuk imáitokban. Szeretem minden népemet a földön, és megengedem, hogy imáitok segítsenek kiszabadítani ezeket a lelkeket a tisztítótűzből. Ezek a lelkek szeretnek titeket, és könyörögnek, hogy imádkozzatok értük. Megfizetik nektek, ahogy én is köszönöm, hogy segítettetek ezeknek a lelkeknek.
_14_ R785_ 23/2/26_ Jézus: Azt akarom, hogy lássátok az első Ádám kísértésének összehasonlítását a bennem lévő új Ádámmal. Az első Ádámot is megkísértette az ördög ennivalóval, amikor evett a tiltott gyümölcsből a jó és a rossz tudásának fájáról. Ez volt az első próbatétel a hét legsúlyosabb bűn közül, amely a falánkságról szól. Én, mint új Ádám, nem estem bele a kísértésbe, hogy kövekből kenyeret csináljak, noha negyven napig böjtöltem étel nélkül. Mondtam, hogy az ördögnek, hogy az ember nem csak kenyérrel él.
_15_ Ádám második megkísértésekor az ördög által a kertben az ördög azt mondta, hogy olyanok lesznek, mint az istenek, ha megeszik a tiltott gyümölcsöt. Itt Ádámot és Évát megkísértette a büszkeség és a kíváncsiság. Az ördög a büszkeséggel engem is megkísértett, ha ledobnám magam egy szikláról, és angyalaim megvédenek a bajtól. Megmondtam az ördögnek, hogy ne tegye próbára az Urat. Ádám harmadik megkísértésekor a kapzsisággal tette próbára, hogy több tudása legyen a jóról és a rosszról. Az ördög kísértett engem, hogy nekem adja az összes nemzetet, ha leborulok és imádom az ördögöt.
_16_ Megmondtam az ördögnek, hogy csak úgy imádhatsz engem, mint Uradat és Mesteredet. Aztán azt mondtam az ördögnek, hogy hagyjon el engem, és elment. Ezért kell népemnek imában hívnia engem, hogy harcoljak az ördög kísértései ellen. Őrangyalt adok nektek, hogy segítsen titeket a mennybe vezető helyes úton vezetni, és elkerüljétek az ördög kísértését.
_17_ R787_ 23/2/28_ Jézus: A nagyböjt idején imára, böjtölésre és alamizsnára vagytok elhívva. Hallhattatok engem az evangéliumban, ahogy tanítottam apostolaimat, hogyan kell imádkozni a „Miatyánk” imát. Amikor minden nap elimádkozzátok a rózsafüzér négy misztériumát, abban sok „Miatyánk” imát imádkoztok. Ha az étkezések között koplaltok, többet szenvedtek éjszaka, amikor szerettek uzsonnázni. Nagyböjt péntekjén nem esztek húst, és egy napon, mint pénteken, böjtölhettek vacsorától vacsoráig.
_18_ Mindezek a vezeklések eszközt jelentenek arra, hogy próbára tegyétek szabad akaratotokat, hogy ezt tegyétek értem és a lelki hasznotokért. Láttatok egy víziót egy vörös égboltról Európa felett egy Aurora Borealistól, ami egy közelgő háború jele lehet, hasonlóan, ahogy Boldogasszonyom mesélt egy jelről a második világháború előtt. Megkaptátok az üzeneteimet egy lehetséges harmadik világháborúról, amelyben atomfegyverek is részt vesznek. Imádkozzatok a békéért, különösen az ukrajnai háborúban.

<19/is>

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS

AZ „IPOLYSZALKÁM SZALKA SALKA” HELYEM MEGSZŰNT LÉTEZNI, MIVEL AZ

EOLDAL” SZOLGÁLTATÓJA MEGSZÜNTETTE A SZOLGÁLTATÁST.

KELLETT VÁLASZTANOM MÁS SZOLGÁLTATÓT, HOGY FOLYTATHASSAM AZ OTT MEGSZAKÍTOTT MUNKÁMAT. A KEDVES LÁTOGATÓ MOST AZ „ESTRANKY” NEVEZETŰ SZOLGÁLTATÓ OLDALÁN VAN AZ „IPOLYSZALKÁM VÉGIDŐ IPOLYMENTE” HELYEN, MELYET ÉN NYITOTTAM.

AZ UTALÁS NEVE - - ALBDOM.ESTRANKY.CZ

MOST MÁR CSAK ITT FOGOM FOLYTATNI A MUNKÁMAT.

SZERKESZTŐ